ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปั่นฮีมาโตคริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๐% ระดับเขต (โรงพยาบาลภูสิงห์)
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๐% ระดับเขต (โรงพยาบาลภูสิงห์)
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อยา Vero rabies vaccine Injection, ๐.๕ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
(ร่าง)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัฒฑ์ยานพาหนะและครุภัฒฑ์ทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 กลุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ราษีไศล
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ส่งประกาศ