ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล, ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ห
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยว
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีส
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) 4 กลุ่ม จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา Large volume fluid and electroytes จำนวน ๔ รายการ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา small volume fluid and electroytes จำนวน ๕ รายการ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) นอกบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ PCC ของ รพ.สต.โพธิ์ชัย จำนวน 3 รายการ
   ส่งประกาศ