ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต จำนวน 7,100 ครั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตึกพิเศษ 16 เตียง รพ.เบญจลักษ์ฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ฯ สสอ.ศรีรัตนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สสอ.อุทุมพรพิสัย ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สสอ.กันทรารมย์ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 275 เมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สสอ.น้ำเกลี้ยง ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สสอ.ปรางค์กู่ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ในการจัดซื้อวัสดุบริโภค
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุบริโภค
   ส่งประกาศ