ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีของโรงพยาบาลพยุห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกันทรารมย์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคทางระบบประสาท จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยา Small Volume Fluidsand Electrolytes จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รพ.กันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รพ.กันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รพ.กันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาระบบปัสสาวะ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ส่งประกาศ