ขอเชิญเสนอราคายา เพื่อจัดทำราคาอ้างอิงยาระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โรงพยาบาลราษีไศล
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาละลายลิ่มเลือดชนิดฉีด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหารชนิดฉีด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาละลายลิ่มเลือดชนิดรับประทาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อาหารทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งประเภทยาชีววัตถุชนิดฉีด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งประเภทยาเคมีชนิดฉีด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผ้าปิดปาก จมูก ๓ ชั้น แบบคล้องหู (ชนิดใช้ทางการแพทย์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผ้าก๊อซทำแผล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
   ส่งประกาศ