ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด(รพ.ปรางค์กู่)
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค 3 หมวด จำนวน 95 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (รพ.ปรางค์กู่)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
   ส่งประกาศ