ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร จำนวน ๑ รายการ
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๔,๓๒๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต ขนาด 840 ตารางเมตร ตามแบบเฉพาะของโรงพยาบาลพยุห์
ประกาศราคากลาง โครงการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ขนาด 840 ตารางเมตร ตามแบบเฉพาะของโรงพยาบาลพยุห์
ประกาศราคากลาง โครงการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๔,๓๒๐ ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพยุห์
ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โรงพยาบาลพยุห์
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลพยุห์
   ส่งประกาศ