ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ปรกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาบลวังหืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเฉพาะทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเฉพาะทางฌรคเลือด จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำ สำหรับให้ยา สารละลายหรือของเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข็มฉีดยาชนิดใช้แล้วทิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถรับส่งผู้ป่วยทั่วไป (ปิคอัพ ขนาด ๑ ตัน แค็บ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ส่งประกาศ