ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงพยาบาลวังหิน)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โรงพยาบาลกันทรลักษ์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (โรงพยาบาลยางชุมน้อย)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศประกวดราคา e-bidding ซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (โรงพยาบาลห้วยทับทัน)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (โรงพยาบาลห้วยทับทัน)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.น้ำเกลี้ยง
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ปรางค์กู่
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี โรงพยาบาลยางชุมน้อย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ๒ หัวตรวจ (โรงพยาบาลภูสิงห์)
   ส่งประกาศ