ประกาศ (ร่าง)ขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา)Levetiracetam tab 500 mg โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (Metformin 500 mg tablet) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.กันทรารมย์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบศูนย์กลางจ่ายแก๊สทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิลาลาด ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยา โรงพยาบาลศรีรัตนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวั
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รพ.กันทรารมย์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รพ.กันทรลักษ์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รพ.กันทรลักษ์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รพ.กันทรลักษ์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รพ.กันทรลักษ์)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 190 กิโลวัตต์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน ด
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง)
   ส่งประกาศ