ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล, ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทัน จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (O.P.D) รพ. ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๓๑๓๐ / ๒๕๒๖ ที่โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)นอกบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริ เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๑๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ร่างประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหว
ร่างประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
ประกาศราคากลาง
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสืบสานพระราชดำริ เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๑๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเ
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล, ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหว
   ส่งประกาศ