รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๒

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2 แจ้งข่าวการรับสมัคร
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
5 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
7 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
8 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
301 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ก้าวไกลสู่ระบบบริการใหม่ยุคดิจิตอล ของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
302 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017 (รุ่นที่ ๓) ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย
303 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
304 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๒๕ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
305 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “multisensory stimulation in bath & massage can help in promoting happy healty baby development : Train the trainer” ของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
306 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น “เทคนิคการให้รหัส ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ” รุ่นที่ ๑ ของสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
307 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง The Challenging Patient : Safety Issues in Cataract Diseases ของชมรมพยาบาลและบุคลากร ด้านจักษุไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
308 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก
309 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้นมแม่ในเด็กป่วย (Knowledge Managemente : Breastfeeding Sick Babies) ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
310 ประชาสัมพันธ์การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Precongress Conference “Updates in Pediatric Trauma” ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort