ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ ตำแหน่งเลขที่ 75289 สถานีอนามัยบ้านพยุห์  ตำบลพยุห์  สสอ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
32 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
33 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
34 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
35 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
36 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
38 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์
39 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการเอดส์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
31 ประกาศรับสมัครเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
32 ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุม The Cities 4.0 Conference and Exhibition 2018 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
33 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ครั้งที่ 13 ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
34 ประชาสัมพันธ์อบรมระยะสั้น โรคผิวหนังประจำปี 2561 ครั้งที่ 18 (Current Issues in Dermatology 2018) ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ Case-based Learning in Dermatological Practice ของสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
36 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ "Essentials of Clinical Rheumatology" ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
37 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่น 2) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
38 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cloud computing pipeline for Exome sequencing ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
39 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง "เงินทองของรัฐ : ใช้ให้ถูกต้อง - จ่ายให้ปลอดภัย" ของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 26 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris