ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ ตำแหน่งเลขที่ 75289 สถานีอนามัยบ้านพยุห์  ตำบลพยุห์  สสอ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
24 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
25 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
26 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
29 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
30 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
21 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 7 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 5th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference เรื่อง Update in Basics and Advanced Anesthesia 2018 and Airways management and Hemodynamic monitoring Workshop"
24 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
25 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDP+IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 1
26 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คลังข้อมูล OECD เพื่อประกอบการวางแผนนโยบายของภาครัฐ
27 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนศาสตร์
28 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 ประชาสัมพันธ์การประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 6 ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
30 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris