ben bilmem esim bilir oyna

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
14 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
15 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
18 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
19 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง Everyday Pediatrics : Practice in the Real Word ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖ ในหัวข้อเรื่อง Integrative Oncology บูรณาการความรู้ สู้มะเร็ง ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า
13 ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่
14 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๐ และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ รุ่นที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขส
16 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in pediatrics Nursing care 2018 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีวิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคร่วมแนวใหม่ ของสมาคมโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน)

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris