ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

AttachmentSize
pdf.3.41 MB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
4 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
5 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
6 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักโภชนาการ
9 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑
3 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Complete denture 4.0 ของศุนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๑
5 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ ๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2: การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า
8 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี ๒๕๖๑" ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ "ประชากรและสังคม ๒๕๖๑" เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย:ความฝันหรือความจริง ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris