ben bilmem esim bilir oyna

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   จำนวน  1 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  จำนวน  1 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ   จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน  1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 ส.ค. 60  ณ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

AttachmentSize
pweb.pdf238.53 KB

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

การศึกษาต่อ/รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
4 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
10 ประกาศผลสอบลูกจ้างโครงการเอดส์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad