ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ ๑๕

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ
2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
6 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
7 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
8 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
10 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
301 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Ramathibodi Current Psychiatry 2018 : an Update for ECT Practice” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
302 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือการวิจัย ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
303 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ ๒๑ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
304 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ ๕ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
305 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ การพูดในโอกาสต่างๆสำหรับผู้นำและผู้บริหาร เทคนิคการพูดจูงใจขั้นสูง และการปราศรัยทางการเมือง เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
306 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ของสถาบันอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง
307 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ ๑๒ ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
308 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร “ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
309 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาล-พระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖
310 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิตอลของพยาบาลวิชาชีพ และ การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคไตเรื้อรัง : Update การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris