ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๒๕ ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
2 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
3 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน เฉพาะตำแหน่ง
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาและจัดระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ในแนวทางคุณภาพเดียวกัน ตามบริบทของหน่วยฟอกเลือดในระดับต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
3 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ของโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง เสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTP) รุ่นที่ 1 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ(IRDP)
7 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8 ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสภาการสาธารณสุขชุมชน
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ของ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
10 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris
เว็บ Siamflix สร้างมาเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการดูหนังออนไลน์ Soundtrack ซับไทย ทางผู้จัดทำเว็บมีจุดประสงอยากให้มีสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ให้ความบันเทิงและเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องย่อให้อ่าน ดูได้ทุกอุปกรณ์ด้วยความละเอียด(1080p) สมมารถชมได้ฟรี และ ปลอดภัย ทั้งนี้เว็บ Siamflix ไม่มีโฆษณากวนทั้งสิ้น