ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)สอส.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
11 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
15 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
19 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป
20 ขอยกเลิกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
11 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
12 ประชาสัมพันธ์งานประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับความมผิดอาญา-ถูกจำคุกเพราะได้รักษาผู้ป่วย-ใช่แล้วหรือ ของสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
13 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง Health and social innovation for aging populations ของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านการจัดการความปวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ของภาควิชาวิสัญญีพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 ประชาสัมพันธืงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ในหัวข้อ เรื่อง Herbal and Complementary Medicine Innovation:East Meets West
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลิกนิก ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตร 6 เดือน) ของสถาบันทันตกรรม
18 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว(หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ของสถาบันทันตกรรม
19 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
20 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6 ของมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris