ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
3 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
4 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
6 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
7 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
2 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13 ของสถาบันบำราศนราดูร
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 หัวข้อ Case - Based Learning in Dermatological Practice ของสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2561 เรื่อง Ambulatory Neurology ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Case - Based Approach in Pediatric Practice ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
6 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง 24 HOURS IN EMERGENCY DEPARTMENT ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เรื่อง "National Forum on Birth Defects and Disabilities ของสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย)
10 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris