ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
41 รายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว โครงการมาลาเรีย
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย (PA)
44 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ
45 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
47 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพักงานบริการ
48 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ
49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
41 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
42 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
43 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2018 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
44 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
45 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
46 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ของโรงพยาบาลสุรินทร์
47 ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิค่ารักษาพยาบาลพึงจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ฯ ของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
48 ประชาสัมพันธ์การอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
49 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผ่าตัดนำลูกตาออก และการใส่ตาปลอมทดแทน ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
50 ประชาสัมพันธ์การอบรม มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris
เว็บ Siamflix สร้างมาเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการดูหนังออนไลน์ Soundtrack ซับไทย ทางผู้จัดทำเว็บมีจุดประสงอยากให้มีสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ให้ความบันเทิงและเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องย่อให้อ่าน ดูได้ทุกอุปกรณ์ด้วยความละเอียด(1080p) สมมารถชมได้ฟรี และ ปลอดภัย ทั้งนี้เว็บ Siamflix ไม่มีโฆษณากวนทั้งสิ้น