ben bilmem esim bilir oyna

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการบูรณาการการนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ” ของสมาคมพยาบาลทหารบก

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
181 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๒ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
182 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)
183 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
184 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๑ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
185 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเรื่องผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดกรองเบื้องต้น (ODOD)
186 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
187 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ
188 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียน)พนักงานราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
181 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ ๑๒ ของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
182 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร “ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
183 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาล-พระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖
184 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิตอลของพยาบาลวิชาชีพ และ การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคไตเรื้อรัง : Update การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
185 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “กิจกรรมที่ ๒ อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลฟื้นฟูสภาพ"
186 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง พยาบาลอาชีวอนามัย กับ Thailand ๔.๐ ของสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
187 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECMO 4.0 plus : Basic. Advance and Beyond ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
188 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
189 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา “โครงการสำคัญในการขับเคลื่อน EEC : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม” ของศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
190 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris
เว็บ Siamflix สร้างมาเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการดูหนังออนไลน์ Soundtrack ซับไทย ทางผู้จัดทำเว็บมีจุดประสงอยากให้มีสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ให้ความบันเทิงและเข้าถึงได้ง่าย มีเรื่องย่อให้อ่าน ดูได้ทุกอุปกรณ์ด้วยความละเอียด(1080p) สมมารถชมได้ฟรี และ ปลอดภัย ทั้งนี้เว็บ Siamflix ไม่มีโฆษณากวนทั้งสิ้น