ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
201 ประชาสัมพันธ์การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อเรื่อง สู่คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ
202 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ของสมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย
203 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการในหัวข้อ มะเร็งท่อน้ำดี : มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและการรักษาอย่างหายขาด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
204 ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก (From D&C to MVA) ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ของสตรี(แห่งประเทศไทย)
205 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการปรับทัศนะคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือภายใน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Outward Mindset) ของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
206 ประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาและบริการวิชาการทางกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
207 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
208 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
209 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
210 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ของสุดารัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทย

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort