ตอบความคิดเห็น

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
21 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
22 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
23 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
24 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
25 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
26 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
27 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
30 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
21 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 9 Introduction to Practical Cell Therapy(IPCT Training 9) ของสมาคมเซลล์บำบัดไทย
22 ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2562
23 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 13 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
24 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพัมนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข เรื่องความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยุค 4.0
25 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ระดับภุมิภาคอาเซียน Rajavithi Heart Symposium
26 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง From evidence-based medicines to clinical pharmacy and pharmacy practice research : Infectious diseases EBM-CPPPR ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2562 เรื่อง 2P Safety : Nurse Excellence
29 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 16 ของฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ประกวดราคา/TOR

manisa escort balikesir escort bursa escort afyon escort hatay escort mersin escort samsun escort gaziantep escort eskisehir escort izmit escort