ben bilmem esim bilir oyna

ตอบความคิดเห็น

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่าง ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับ ต้นฉบับได้ ที่ งานโสต สสจ.ศรีสะเกษ
ดาวน์โหลด file ทั้งหมดได้ที่นี้

 

ตอบ

CAPTCHA
คำถามยืนยันว่าเป็นมนุษย์
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสม่รรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป (นักรังงสีการแพทย์)
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการประเภททั่วไป
3 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
4 แผนผังห้องสอบพนักงานราชการประเภททั่วไป ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
6 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
7 ประกาศรายชื่อบุุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่่วไปครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จัดหาดี เพื่อไม่ให้มีอุทธรณ์ ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
2 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13 ของสถาบันบำราศนราดูร
3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 หัวข้อ Case - Based Learning in Dermatological Practice ของสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2561 เรื่อง Ambulatory Neurology ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Case - Based Approach in Pediatric Practice ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
6 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 32 หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่อง 24 HOURS IN EMERGENCY DEPARTMENT ของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 เรื่อง "National Forum on Birth Defects and Disabilities ของสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย)
10 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 5 ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกวดราคา/TOR

dental-treatment-abroad
iddaa siteleri bahis siteleri milanobet canlı bahis casino siteleri hiperbet giris klasbahis giris