กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน


หน่วยงาน เงินเดือนรวม
(A)
เงินใช้เลื่อนเงินเดือน
(A*2.95%)
(B)
เงินประเดิม
(B*50%)
(C)
ตั้งต้นตามผลงาน-1
(B*25%)
(D)
คะแนนเต็ม RK
(E)
คะแนนCUP
(F0)
คะแนน รพ/สสอ
(F1)
คะแนนได้
(F0+F1)
(F)
ร้อยละผลงาน
(F*100/E)
(G)
เงินตามผลงาน-1
>=90%=D
<90%=(G*D/100)
(H)
เงินเหลือรวมกองกลาง
(D-H)
(I)
ตั้งต้นตามผลงาน-2
รวมกองกลาง
(B*25%)
(J)
รวมเงินกองกลางตามผลงาน
(I+J)
(K)
จัดสรรตามผล RK
((B*∑B)*100)*((G*∑G)*100)=(L)
(L/∑L)*∑K=เงิน RK
(M)
รวมเงินได้ทั้งหมด(C+H+M)
(N)
<<ผลต่าง>>
(B-N)
เพิ่ม/ลดจาก 2.95%
รพ.ยางชุมน้อย2,440,99072,009.2136,004.6018,002.30224,270160,330.4052,093.20212,423.6094.7218,002.300.0018,002.3018,002.3017,731.3571,738.26-270.95-0.0111
รพ..กันทรารมย์4,921,080145,171.8672,585.9336,292.97224,244163,995.2052,196.40216,191.6096.4136,292.970.0036,292.9736,292.9736,385.03145,263.9392.070.00
รพ..กันทรลักษ์7,472,730220,445.54110,222.7755,111.38232,120168,931.6053,004.40221,936.0095.6155,111.380.0055,111.3855,111.3854,794.72220,128.87-316.66-0.0042
รพ..ขุขันธ์5,439,320160,459.9480,229.9740,114.99226,926165,139.6051,664.40216,804.0095.5440,114.990.0040,114.9940,114.9939,853.99160,198.95-260.99-0.0048
รพ..ไพรบึง2,497,92073,688.6436,844.3218,422.16225,024164,065.6053,190.80217,256.4096.5518,422.160.0018,422.1618,422.1618,495.5273,762.0073.360.00
รพ..ปรางค์กู่2,560,47075,533.8737,766.9318,883.47225,176158,882.0052,197.20211,079.2093.7418,883.470.0018,883.4718,883.4718,407.1975,057.59-476.27-0.0186
รพ..ขุนหาญ4,316,940127,349.7363,674.8731,837.43230,258166,968.8052,956.40219,925.2095.5131,837.430.0031,837.4331,837.4331,621.36127,133.66-216.07-0.0050
รพ..ราษีไศล4,255,150125,526.9362,763.4631,381.73225,514169,839.2052,549.20222,388.4098.6131,381.730.0031,381.7331,381.7332,180.87126,326.06799.140.02
รพ..อุทุมพรพิสัย4,958,680146,281.0673,140.5336,570.27224,396165,965.2052,218.00218,183.2097.2336,570.270.0036,570.2736,570.2736,975.70146,686.50405.440.01
รพ..บึงบูรพ์1,868,57055,122.8227,561.4113,780.70221,778163,776.0053,458.00217,234.0097.9513,780.700.0013,780.7013,780.7014,036.6355,378.75255.930.01
รพ..ห้วยทับทัน1,933,27057,031.4728,515.7314,257.87224,536163,619.2053,602.00217,221.2096.7414,257.870.0014,257.8714,257.8714,343.4457,117.0385.570.00
รพ..โนนคูณ1,933,67057,043.2728,521.6314,260.82223,300162,198.8052,187.60214,386.4096.0114,260.820.0014,260.8214,260.8214,237.5457,019.99-23.28-0.0012
รพ..ศรีรัตนะ2,267,97066,905.1233,452.5616,726.28223,860165,042.0052,251.60217,293.6097.0716,726.280.0016,726.2816,726.2816,883.0967,061.92156.810.01
รพ..วังหิน2,102,91062,035.8531,017.9215,508.96224,648160,122.0051,667.60211,789.6094.2815,508.960.0015,508.9615,508.9615,204.3261,731.21-304.64-0.0145
รพ..น้ำเกลี้ยง1,605,40047,359.3023,679.6511,839.83224,424157,934.4050,638.00208,572.4092.9411,839.830.0011,839.8311,839.8311,442.3546,961.83-397.47-0.0248
รพ..ภูสิงห์2,123,28062,636.7631,318.3815,659.19229,460171,936.8052,711.60224,648.4097.9015,659.190.0015,659.1915,659.1915,942.1962,919.76283.000.01
รพ.เมืองจันทร์1,030,36030,395.6215,197.817,598.91219,866167,054.4051,530.00218,584.4099.427,598.910.007,598.917,598.917,855.8730,652.59256.970.02
รพ.เบญจลักษ์1,271,19037,500.1118,750.059,375.03224,748164,543.2049,443.60213,986.8095.219,375.030.009,375.039,375.039,282.0937,407.17-92.93-0.0073
รพ.พยุห์827,85024,421.5812,210.796,105.39222,200161,641.6051,190.80212,832.4095.786,105.390.006,105.396,105.396,081.2124,397.39-24.19-0.0029
รพ.โพธิศรีฯ805,87023,773.1711,886.585,943.29218,540165,759.6049,103.60214,863.2098.325,943.290.005,943.295,943.296,076.3223,906.19133.030.02
รพ.ศิลาลาด567,45016,739.788,369.894,184.94216,668154,153.6046,346.80200,500.4092.544,184.940.004,184.944,184.944,027.1016,581.93-157.84-0.0278
รวม 57,201,070 1,687,431.57 843,715.78 421,857.89 4,711,956 3,441,899.20 1,086,201.20 4,528,100 96.10 421,857.89 0.00 421,857.89 421,857.89 421,857.89 1,687,431.56

การคิดเป้าหมาย ผลงาน ranking 2563


1. คอลัมน์ F0 คะแนน CUP หมายถึง คะแนนผลการดำเนินการตัวชี้ที่ทำงานร่วมกันใน Cup จำนวน 321 ตัวชี้วัดรวมผลการดำเนินงาน ทั้งที่เป็นส่วนของ รพ. /สสอ./ รพ.สต. ยกเว้น อำเภอเมือง
-คะแนน CUP สสอ.เมือง จะรวมคะแนนเฉพาะ ผลงานของ รพ.สต./ สสอ. ในเขตอำเภอ
-คะแนน CUP รพ.ศรีสะเกษ จะรวมคะแนนเฉพาะ ผลงานของ รพ.ศรีสะเกษ รวมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง ในเขตอำเภอ
2. คอลัมน์ F1 คะแนน รพ. / สสอ. หมายถึง คะแนนผลการดำเนินการตัวชี้ที่ทำงานของแต่ละหน่วยงาน
2.1 ตัวชี้วัดที่วัด รพ. อย่างเดียว จำนวน 101 ตัวชี้วัด
2.2 ตัวชี้วัดที่วัด สสอ./ รพ.สต. . อย่างเดียว จำนวน 14 ตัวชี้วัด
2.3 ตัวชี้วัดที่วัดทั้ง รพ., สสอ./รพ.สต. แต่ไม่รวมผลการดำเนินงาน จำนวน 20 ตัวชี้วัด
สรุปตัวชี้วัดที่คิดผลงานเฉพาะหน่วยงาน
- ตัวชี้วัด รพ. จำนวน 121 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัด สสอ./รพ.สต. จำนวน 34 ตัวชี้วัด
3. การคิดคะแนนผลการดำเนินงาน
3.1 ผลงาน รพ. คิดจากตัวชี้วัด CUP จำนวน 321 ตัว รวมกับ ตัวชี้วัด รพ. จำนวน 121 ตัว รวม 442 ตัว
3.2 ผลงาน สสอ./รพ.สต. คิดจากตัวชี้วัด CUP จำนวน 321 ตัว รวมกับ ตัวชี้วัด สสอ./รพ.สต. จำนวน 34 ตัว รวม 355 ตัว
ทั้งนี้ จำนวนตัวชี้วัดของแต่ละ รพ. หรือ สสอ./รพ.สต. อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวกำหนดเป้าหมายตามพื้นที่ หรือตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
หมายเหตุ มีตัวชี้วัดที่ไม่ได้ประเมิน จำนวน 18 ตัว ซึ่งปรับให้ทุก รพ. , สสอ/รพ.สต. จะได้คะแนนเต็ม
- ตัวชี้วัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตัวชี้วัด ( 201011,201012)
- ตัวชี้วัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตัวชี้วัด (110008)
- ตัวชี้วัดกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพและยาเสพติด จำนวน 15 ตัวชี้วัด
( 111006,111007,111046,111049,111050,111052,111053,111055,111065,111066,111067 ,111093,111095,111111,111132 )