กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน


หน่วยงาน เงินเดือนรวม
เงิน 2.95%
(A)
เงินตั้งต้น1.475%
(1)
จัดตามผลงาน
0.7375
คะแนนเต็ม คะแนนได้ %ผลงาน เงินได้ตามผลงาน
(2)
เงินเหลือตามผลงาน
(3)
จัดตาม RK 0.7375
(4)
รวมเงินจัดตาม RK
(3+4)
% RK เงินได้ตาม RK
(5)
รวมเงินได้ทั้งหมด(1+2+5)
(6)
ผลต่าง
(6-A)
รพ.ยางชุมน้อย2,392,80070,587.6035,293.8017,647175,128144,67882.6114,578.553,068.3517,646.9020,715.2582.6119,364.2969,236.64-1,350.96
รพ..กันทรารมย์4,663,580137,575.6168,787.8134,394176,230148,93484.5129,066.775,327.1334,393.9039,721.0484.5138,608.61136,463.18-1,112.43
รพ..กันทรลักษ์6,917,030204,052.39102,026.1951,013180,828153,37384.8243,267.787,745.3251,013.1058,758.4184.8257,471.43202,765.40-1,286.98
รพ..ขุขันธ์5,266,810155,370.9077,685.4538,843177,274150,04584.6432,876.485,966.2438,842.7244,808.9784.6443,668.95154,230.88-1,140.02
รพ..ไพรบึง2,378,51070,166.0535,083.0217,542176,444160,34290.8715,940.661,600.8617,541.5119,142.3790.8721,173.5572,197.222,031.18
รพ..ปรางค์กู่2,422,91071,475.8535,737.9217,869176,444152,03786.1715,397.222,471.7417,868.9620,340.7086.1720,451.7171,586.86111.01
รพ..ขุนหาญ4,065,700119,938.1559,969.0829,985182,238155,57685.3725,597.774,386.7729,984.5434,371.3185.3734,000.83119,567.68-370.47
รพ..ราษีไศล4,092,270120,721.9760,360.9830,180178,054156,70588.0126,561.823,618.6730,180.4933,799.1688.0135,281.35122,204.161,482.19
รพ..อุทุมพรพิสัย4,889,550144,241.7372,120.8636,060175,840153,31587.1931,441.164,619.2736,060.4340,679.7087.1941,762.45145,324.481,082.75
รพ..บึงบูรพ์1,794,28052,931.2626,465.6313,233171,136148,23386.6211,461.891,770.9213,232.8215,003.7486.6215,224.5353,152.05220.79
รพ..ห้วยทับทัน1,804,55053,234.2326,617.1113,309175,266151,89786.6711,534.091,774.4713,308.5615,083.0386.6715,320.4253,471.62237.39
รพ..โนนคูณ1,841,31054,318.6527,159.3213,580174,838148,66085.0311,546.452,033.2113,579.6615,612.8885.0315,336.8454,042.60-276.04
รพ..ศรีรัตนะ2,157,70063,652.1531,826.0815,913174,008153,51988.2314,039.291,873.7415,913.0417,786.7888.2318,648.0264,513.39861.24
รพ..น้ำเกลี้ยง1,526,59045,034.4122,517.2011,259175,394149,23685.099,579.541,679.0611,258.6012,937.6685.0912,724.2444,820.99-213.42
รพ..วังหิน2,076,04061,243.1830,621.5915,311174,698144,53582.7312,667.252,643.5515,310.8017,954.3482.7316,825.5760,114.41-1,128.77
รพ..ภูสิงห์2,024,63059,726.5929,863.2914,932182,238156,51085.8812,823.602,108.0514,931.6517,039.7085.8817,033.2459,720.13-6.46
รพ.เมืองจันทร์1,016,64029,990.8814,995.447,498171,374156,26391.186,836.62661.107,497.728,158.8291.189,080.8930,912.95922.07
รพ.เบญจลักษ์1,297,06038,263.2719,131.649,566172,930148,66185.978,223.361,342.469,565.8210,908.2785.9710,922.8738,277.8614.59
รพ.พยุห์815,35024,052.8312,026.416,013173,928150,38686.465,199.30813.916,013.216,827.1186.466,906.0924,131.8178.98
รพ.โพธิศรีฯ686,55020,253.2310,126.615,063168,848152,69490.434,578.90484.405,063.315,547.7190.436,082.0420,787.55534.33
รพ.ศิลาลาด535,76015,804.927,902.463,951168,006131,69978.393,097.35853.883,951.234,805.1178.394,114.1315,113.94-690.98
รวม 54,665,620 1,612,635.79 806,317.90 403,159 3,681,144 3,167,298 86.04 346,315.84 56,843.11 403,158.95 460,002.06 86.04 460,002.06 1,612,635.79