กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน


หน่วยงาน เงินเดือนรวม
(A)
เงินใช้เลื่อนเงินเดือน
(A*2.95%)
(B)
เงินประเดิม
(B*50%)
(C)
ตั้งต้นตามผลงาน-1
(B*25%)
(D)
คะแนนเต็ม RK
(E)
คะแนนได้
(F)
ร้อยละผลงาน
(E*100/F)
(G)
เงินตามผลงาน-1
(G*D/100)
(H)
เงินเหลือรวมกองกลาง
(D-H)
(I)
ตั้งต้นตามผลงาน-2
รวมกองกลาง
(B*25%)
(J)
รวมเงินกองกลางตามผลงาน
(I+J)
(K)
จัดสรรตามผล RK
((B*∑B)*100)*((G*∑G)*100)=(L)
(L/∑L)*∑K=เงิน RK
(M)
รวมเงินได้ทั้งหมด(C+H+M)
(N)
ผลต่าง
(B-N)
รพ.ยางชุมน้อย2,392,80070,587.6035,293.8017,647217,376192,17688.4115,601.092,045.8117,646.9019,692.7188.4170,388.02-199.58
รพ..กันทรารมย์4,663,580137,575.6168,787.8134,394218,848194,15588.7230,513.143,880.7734,393.9038,274.6788.72137,426.24-149.37
รพ..กันทรลักษ์6,917,030204,052.39102,026.1951,013227,412198,90487.4644,618.206,394.9051,013.1057,408.0087.46202,393.56-1,658.82
รพ..ขุขันธ์5,266,810155,370.9077,685.4538,843221,112198,58389.8134,885.043,957.6938,842.7242,800.4189.81156,158.36787.46
รพ..ไพรบึง2,378,51070,166.0535,083.0217,542218,928197,20090.0815,800.601,740.9117,541.5119,282.4290.0870,626.03459.99
รพ..ปรางค์กู่2,422,91071,475.8535,737.9217,869219,688192,57987.6615,663.992,204.9817,868.9620,073.9487.6670,973.61-502.23
รพ..ขุนหาญ4,065,700119,938.1559,969.0829,985224,500200,24389.2026,744.713,239.8329,984.5433,224.3789.20120,130.54192.39
รพ..ราษีไศล4,092,270120,721.9760,360.9830,180219,756200,44491.2127,528.202,652.2930,180.4932,832.7891.21122,284.891,562.92
รพ..อุทุมพรพิสัย4,889,550144,241.7372,120.8636,060218,078193,17288.5831,942.154,118.2836,060.4340,178.7188.58143,973.83-267.90
รพ..บึงบูรพ์1,794,28052,931.2626,465.6313,233215,468194,85990.4411,967.111,265.7113,232.8214,498.5290.4453,385.30454.04
รพ..ห้วยทับทัน1,804,55053,234.2326,617.1113,309218,824196,25689.6911,935.981,372.5813,308.5614,681.1389.6953,466.76232.53
รพ..โนนคูณ1,841,31054,318.6527,159.3213,580217,484193,16888.8212,061.401,518.2613,579.6615,097.9288.8254,291.10-27.54
รพ..ศรีรัตนะ2,157,70063,652.1531,826.0815,913218,274195,26089.4614,235.231,677.8115,913.0417,590.8489.4663,847.82195.67
รพ..น้ำเกลี้ยง1,526,59045,034.4122,517.2011,259219,670191,10887.009,794.711,463.8911,258.6012,722.4987.0044,550.13-484.27
รพ..วังหิน2,076,04061,243.1830,621.5915,311217,208183,21184.3512,914.362,396.4315,310.8017,707.2384.3559,672.09-1,571.09
รพ..ภูสิงห์2,024,63059,726.5929,863.2914,932222,524199,98389.8713,419.101,512.5514,931.6516,444.1989.8760,049.18322.59
รพ.เมืองจันทร์1,016,64029,990.8814,995.447,498214,398200,16893.367,000.08497.647,497.727,995.3693.3630,741.93751.05
รพ.เบญจลักษ์1,297,06038,263.2719,131.649,566218,990191,80187.588,378.171,187.649,565.8210,753.4687.5837,978.10-285.17
รพ.พยุห์815,35024,052.8312,026.416,013216,324192,81089.135,359.57653.646,013.216,666.8489.1324,082.6229.79
รพ.โพธิศรีฯ686,55020,253.2310,126.615,063212,390196,83292.674,692.40370.915,063.315,434.2192.6720,682.03428.81
รพ.ศิลาลาด535,76015,804.927,902.463,951211,204181,33585.863,392.44558.793,951.234,510.0285.8615,533.65-271.27
รวม 54,665,620 1,612,635.79 806,317.90 403,159 4,588,456 4,084,247 89.02 358,447.67 44,711.28 403,158.95 447,870.23 447,870.23 1,612,635.79