1. รายงานการให้บริการต่างเครือข่าย แยก ราย รพ.สต

  2. รายงานการให้บริการต่างเครื่องข่าย ราย โรงพยาบาล/CUP

  3. รายงานการให้บริการต่างเครื่องข่าย ราย โรงพยาบาล/CUP(ค่าใช้จ่าย)