วิธีการดาวน์โหลดผ่านเว็บ

1. จะต้องติดตั้ง Java Runtime Enviroment  (JRE) ที่เครื่องของท่าน
   
2. คลิกดาวน์โหลดข้อมูล dbpop ได้ที่นี้