(War Room) ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ


ศูนย์ปฏิบัติการ War Room จ.ศรีสะเกษ
   Spot รณรงค์รับประทานสุก 2 16 พค 61 17:15:44
   Spot รณรงค์รับประทานสุก1 16 พค 61 17:15:03
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 15 พฤษภาคม 2561 15 พค 61 11:56:31
   แบบฟอร์ม(ต่อ) 02 พค 61 09:47:23
   แบบฟอร์ม 02 พค 61 09:46:49
   แบบฟอร์มมาลาเรีย(ต่อ) 02 พค 61 09:45:46
   แบบฟอร์มงานมาลาเรียและแนวทางการดำเนินงาน 02 พค 61 09:25:54
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 24 เมษายน 2561 30 เม.ย 61 09:17:38
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 9 เมษายน 2561 09 เม.ย 61 16:35:22
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 20 มีนาคม 2561 21 มี.ค 61 23:43:45
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 14 มีนาคม 2561 14 มี.ค 61 22:26:22
   แบบเก็บข้อมูลผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำรอบ12561 02 มี.ค 61 16:46:17
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561 21 กพ 61 13:43:04
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กพ 61 11:23:12
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 1 กุมภาพันธ์ 2561 01 กพ 61 16:34:07
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 24 มกราคม 2561 25 มค 61 09:15:22
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 19 มกราคม 2561 19 มค 61 10:22:59
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 29 ธันวาคม 2560 29 ธค 60 10:56:24
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 21 ธันวาคม 2560 21 ธค 60 20:14:38
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 1 ธันวาคม 2560 01 ธค 60 14:09:57
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 24 พฤศจิกายน 2560 27 พย 60 09:08:42
   แบบฟอร์มมาลาเรีย 19 พย 60 16:32:17
   แบบฟอร์มงานมาลาเรีย 19 พย 60 16:28:37
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 14 พฤศจิกายน 2560 14 พย 60 11:28:56
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 7 พฤศจิกายน 2560 07 พย 60 12:21:03
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 31 ตุลาคม 2560 31 ตค 60 11:49:39
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 17 ตุลาคม 2560 17 ตค 60 14:17:54
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 11 ตุลาคม 2560 11 ตค 60 11:09:44
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 6 ตุลาคม 2560 06 ตค 60 11:40:35
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 26 กันยายน 2560 27 กย 60 13:48:16
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 19 กันยายน 2560 19 กย 60 14:10:17
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 12 กันยายน 2560 12 กย 60 16:41:38
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 6 กันยายน 2560 06 กย 60 14:09:01
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 28 สิงหาคม 2560 28 สค 60 16:00:43
   ชี้เป้าพื้นที่เฝ้าระวังไข้เลือดออกเข้มข้น สัปดาห์ที่ 33 ปี 2560 21 สค 60 16:44:53
   ชี้เป้าพื้นที่เฝ้าระวังไข้เลือดออกเข้มข้น สัปดาห์ที่ 32 ปี 2560 15 สค 60 21:15:19
   ชี้เป้าพื้นที่เฝ้าระวังไข้เลือดออกเข้มข้น สัปดาห์ที่ 31 ปี 2560 09 สค 60 17:00:19
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 31 กรกฎาคม 2560 01 สค 60 13:31:37
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 24 กรกฎาคม 2560 24 กค 60 16:23:12
   สถานการณ์เอดส์ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 22 กค 60 17:50:58
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 20 กรกฎาคม 2560 20 กค 60 09:34:26
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 12 กรกฎาคม 2560 12 กค 60 11:55:29
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 6 กรกฎาคม 2560 07 กค 60 14:29:05
   แบบเก็บข้อมูล(มาลาเรีย) 07 กค 60 14:14:13
   ตัวอย่างคำสั่งEOC 05 กค 60 19:20:36
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 28 มิถุนายน 2560 28 มิย 60 09:54:42
    ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 20 มิถุนายน 2560 20 มิย 60 14:53:08
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 12 มิถุนายน 2560 12 มิย 60 14:56:50
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 8 มิถุนายน 2560 08 มิย 60 11:24:39
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 1 มิถุนายน 2560 01 มิย 60 21:22:34
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 19 พฤษภาคม 2560 19 พค 60 15:59:24
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 16 พฤษภาคม 2560 16 พค 60 11:58:24
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 2 พฤษภาคม 2560 02 พค 60 16:17:09
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 20 เมษายน 2560 20 เม.ย 60 14:43:25
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 11 เมษายน 2560 11 เม.ย 60 11:48:38
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 7 เมษายน 2560 07 เม.ย 60 10:08:28
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 27 มีนาคม 2560 27 มี.ค 60 11:22:13
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 15 มีนาคม 2560 15 มี.ค 60 16:44:27
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ 10 มีนาคม 2560 10 มี.ค 60 17:49:03
   ไข้เลือดออก รายสัปดาห์ ปี 2560 08 กพ 60 16:04:48
   ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี 2560 08 กพ 60 15:57:51
   บทบาทหน้าที่ของหน่วยควบคุมโรคติดต่อไข้มาลาเรีย 07 กพ 60 14:52:48
   การดำเนินงานการแก้ปัญหาโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่สคร.10 07 กพ 60 14:51:34
   ยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรีย 07 กพ 60 14:42:46
   Excel ไข้เลือดออก ณ 24 มกราคม 2560 24 มค 60 16:46:39
   Excel ไข้เลือดออก ณ 31 ธันวาคม 2559_ปรับปรุง 10 มค 60 10:57:45
   Excel ไข้เลือดออก ณ 31 ธันวาคม 2559 09 มค 60 17:06:24
   พื้นที่ปฏิบัติงานมาลาเรียปี60 09 มค 60 14:50:47
   ประชุมพัฒนาศักยภาพฯเครื่องพ่น(นำเสนอpptคุณศักดิ์ดา สคร.10) 30 ธค 59 15:16:52
   ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯเครื่องพ่น วันที่29 ธันวาคม59(การใช้สารเคม 29 ธค 59 16:59:13
   ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯเครื่องพ่น วันที่29 ธันวาคม59(สารเคมี) 29 ธค 59 16:57:23
   ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯเครื่องพ่น วันที่29 ธันวาคม59(VBD) 29 ธค 59 16:55:52
   ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯเครื่องพ่น วันที่29 ธันวาคม59(1) 29 ธค 59 16:48:19
   Excel ไข้เลือดออก ณ 28 ธันวาคม 2559 28 ธค 59 13:16:49
   Excel ไข้เลือดออก ณ 19 ธันวาคม 2559 19 ธค 59 11:46:20
   Excel ไข้เลือดออก ณ 2 ธันวาคม 2559 02 ธค 59 12:32:21
   Excel ไข้เลือดออก ณ 25 พฤศจิกายน 2559 25 พย 59 13:55:56
   Excel ไข้เลือดออก ณ 15 พฤศจิกายน 2559 15 พย 59 15:28:04
   แบบรายงานค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ 03 พย 59 13:55:40
   Excel ไข้เลือดออก ณ 2 พฤศจิกายน 2559 02 พย 59 15:55:20
   Excel ไข้เลือดออก ณ 27 ตุลาคม 2559 27 ตค 59 13:25:29
   Excel ไข้เลือดออก ณ 10 ตุลาคม 2559 10 ตค 59 15:50:18
   Excel ไข้เลือดออก ณ 3 ตุลาคม 2559 03 ตค 59 22:03:40
   Excel ไข้เลือดออก ณ 27 กันยายน 2559 27 กย 59 15:27:31
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 21 กย 59 18:21:35
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 21 กย 59 18:20:32
   Excel ไข้เลือดออก ณ 21 กันยายน 2559 21 กย 59 14:00:09
   Excel ไข้เลือดออก ณ 16 กันยายน 2559 16 กย 59 21:34:18
   Excel ไข้เลือดออก ณ 9 กันยายน 2559 10 กย 59 00:29:59
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 07 กย 59 12:51:19
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 07 กย 59 12:50:11
   Excel ไข้เลือดออก ณ 5 กันยายน 2559 05 กย 59 23:18:44
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 31 สค 59 15:28:20
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Excel ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 31 สค 59 15:27:32
    Excel ไข้เลือดออก ณ 31 สิงหาคม 2559 31 สค 59 12:38:13
   Excel ไข้เลือดออก ณ 26 สิงหาคม 2559 26 สค 59 17:35:31
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 24 สค 59 15:04:10
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Excel ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 24 สค 59 15:02:58
   Excel ไข้เลือดออก สิงหาคม 2559 22 สค 59 16:18:40
    บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 18 สค 59 17:30:23
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Excel ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 18 สค 59 17:28:47
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 09 สค 59 14:48:31
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Excel ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 09 สค 59 14:46:17
    บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2016 01 สค 59 20:33:28
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Excel ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 01 สค 59 20:31:49
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2016 27 กค 59 16:32:10
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Excel ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 26 กค 59 10:56:39
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 15 กค 59 11:45:42
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2016 12 กค 59 09:48:54
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 11 กค 59 16:55:38
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 08 กค 59 10:04:17
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2016 04 กค 59 20:51:25
    ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 04 กค 59 20:50:05
   สถานการณ์ Leptospirosis จังหวัดศรีสะเกษ ๔ กรกฎาคม 04 กค 59 11:42:59
   สถานการณ์โรคไข้เลือดอก จังหว้ดศรีสะเกษ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 04 กค 59 10:52:27
   สถานกาณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดศรีสะเกษ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 04 กค 59 10:47:04
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ 3 กรกฎาคม 2559 04 กค 59 00:53:07
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2016 29 มิย 59 08:13:46
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ 29 มิถุนายน 2559 29 มิย 59 08:12:16
   สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2559 28 มิย 59 15:21:19
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2559 28 มิย 59 11:50:30
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2016 23 มิย 59 17:02:47
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 23 มิย 59 17:01:21
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 20 มิย 59 14:13:25
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15 มิย 59 16:01:34
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2016 15 มิย 59 16:00:07
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 08 มิย 59 15:53:30
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2016 08 มิย 59 15:52:11
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 02 มิย 59 17:31:01
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 02 มิย 59 17:30:18
    ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 26 พค 59 12:07:31
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 23 พค 59 09:00:55
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 23 พค 59 08:57:05
   บันทึกเสนอ ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พค 59 12:12:30
   ฐานข้อมูล Excel ไข้เลือดออก ล่าสุด ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 11 พค 59 12:09:59
   Update ฐานข้อมูลไข้เลือดออก ณ 11 พฤษภาคม 259 ต้องการส่งออกข้อมูล รายบุ 11 พค 59 09:11:24
   บันทึกเสนอ ข้อมูลไข้เลือดออก 2-05-2559 02 พค 59 16:19:51
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Update 2/05/2559 02 พค 59 16:18:41
   บันทึกเสนอ ข้อมูลไข้เลือดออก 27-04-2559 27 เม.ย 59 16:40:57
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Update 27/04/2559 27 เม.ย 59 15:46:06
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก Update สงกรานต์ 16/04/2559 18 เม.ย 59 09:45:16
   ฐานข้อมูลไข้เลือดออก update 11-04-2559 11 เม.ย 59 14:26:06
   บันทึกเสนอ ข้อมูลไข้เลือดออก update 11-04-2559 11 เม.ย 59 14:24:56
   บันทึกเสนอข้อมูลโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๙ 05 เม.ย 59 11:27:48
   ฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออก ปรับปรุง ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 05 เม.ย 59 11:26:14
   ฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออก ปรับปรุง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 31 มี.ค 59 16:59:47
   ฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออก ปรับปรุง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 30 มี.ค 59 14:25:30
   บทบาทภาคีเครือข่ายไข้เลือดออก 29 มี.ค 59 18:01:11
   ค่าดัชนีความชุกลูกน้ำรายอำเภอมีค.59 29 มี.ค 59 11:10:48
   บันทึกเสนอ ท่านผู้บริหารงานสาธารณสุข ข้อมูลไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ ๑๒ 26 มี.ค 59 18:30:17
   ข้อมูลไข้เลือดออก Update 25/03/2559 26 มี.ค 59 18:21:55
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 22 มี.ค 59 11:29:47
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559 21 มี.ค 59 02:16:41
   คู่มือใช้งาน ส่งออกข้อมูล ไข้เลือดออกจากแผนที่หน้าเว็บแผนที่ 17 มี.ค 59 17:21:54
   ตัวอย่างบันทึกผลการควบคุมโรคเสนอผู้บริหาร 17 มี.ค 59 08:37:10
   ฐานข้อมูลโรคไข้เลือดออก ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 16 มี.ค 59 15:04:22
   สถานการณฺไข้เลือดออก ปี 2559 ศรีสะเกษ 15 มี.ค 59 16:55:02
   สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี2559 จังหวัดศรีสะเกษ 14 มี.ค 59 21:23:23
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2559 จังหวัดศรีสะเกษ 11 มี.ค 59 16:22:44
   สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี2559 จังหวัดศรีสะเกษ 08 มี.ค 59 14:20:06
   สถานการณฺไข้เลือดอก ปี 2559 จังหวัศรีสะเกษ 07 มี.ค 59 15:44:34
   สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี 2559 จังหวัดศรีสะเกษ 04 มี.ค 59 11:16:13
   สถานการณฺ์ไข้เลือดออก ปี 2559 จังหวัดศรีสะกษ 29 กพ 59 15:10:09
   สถานกาณ์ไข้เลือดอก ปี 2559 จังหวัดศรีสะเกษ 25 กพ 59 11:24:02
   สถานการณ์โรคไข้เลือดอก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 Update 17022559 17 กพ 59 14:16:35
   สถานการณ์เล็ปโตฯ จังหวดศรีสะเกษ 16 กพ 59 09:49:40
   สถานการณ์ไข้เลือดออก ศรีสะกษ 16 กพ 59 09:39:26
   แบบรายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก 16 กพ 59 09:24:26
   Leptospirosis SISAKET 2015 19 มค 59 10:47:03
   DHF 2559 18 มค 59 16:50:11
   DHF 2558 18 มค 59 16:48:51
   แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานงานไข้เลือดออก 08 ธค 58 12:30:43
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 08 ธค 58 09:32:34
   แบบคำขอ1 04 ธค 58 11:02:04
   แบบขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 04 ธค 58 10:56:09
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 24 พย 58 17:00:12
   จำนวน/ อัตราป่วยไข้เลือดออก1มค.-12ตค.58 19 ตค 58 10:54:14
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ล่าสุด 29 กย 58 13:57:03
   ไข้เลือดออก 21 กย 58 10:38:42
   แบบสำรวจสารเคมีและแบบรายงานกิจกรรมควบคุมโรค 21 กย 58 10:23:54
   สถานการณ์ไข้เลือดออก ปัจจุบันล่าสุด จังหวัดศรีสะเกษ 14 กย 58 14:52:47
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ล่าสุด 14 กย 58 14:50:01
   สถานการณ์โรคเล็ปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 29 สค 58 12:30:16
   สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 29 สค 58 11:56:36
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 23 สค 58 15:32:11
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ล่าสุด 11 สค 58 14:56:30
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ 04 สค 58 15:26:23
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 04 สค 58 15:24:18
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 27 กค 58 14:18:17
   ตำบลจัดการไข้เลือดออก(ต่อ) 23 กค 58 15:05:05
   ตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น 23 กค 58 14:57:56
   สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 21 กค 58 11:54:25
   สถานการณ์โรคเล็ปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ ปี2558 ล่าสุด 21 กค 58 11:38:54
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี2558 ล่าสุด 21 กค 58 11:29:11
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ล่าสุด 13 กค 58 12:05:21
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 06 กค 58 16:12:37
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 ล่าสุด 30 มิย 58 11:05:34
   สถานการณ์เล็ปโตสไปโรซีส อัตราป่วย 29 มิย 58 16:57:16
   สถานการณ์เล็ปโตสไปโรซีส จำนวนป่วยรายเดือนและอัตราป่วย 29 มิย 58 16:55:21
   อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 29 มิย 58 16:22:42
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จำแนกรายเดือนและอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ ล่าสุด 29 มิย 58 16:18:38
   ข่าวกรองฉบับพิเศษ ล่าสุด 23 มิย 58 15:54:52
   สถานการณ์เล็ปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 23 มิย 58 14:09:38
   สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ 23 มิย 58 12:09:23
   ไฟล์นำเสนอ19152558 19 มิย 58 14:41:15
   รายงานไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 23 ล่าสุด2 19 มิย 58 11:22:31
   รายงานไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 23 ล่าสุด1 19 มิย 58 11:21:26
   สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส จ.ศรีสะเกษ ปี 58 ล่าสุด 19 มิย 58 09:36:09
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 23 วิเคราะห์ เชิงพื้นที่(ต่อท้าย) 17 มิย 58 11:44:49
   ข้อมูลไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 23 วิเคราะห์ เชิงพื้นที่ 17 มิย 58 11:41:49
   สถานการณ์เล็ปโตสไปโรซีส 12 มิย 58 15:04:32
   สถานการณ์ไข้เลือดออก ศรีสะเกษ 12 มิย 58 11:25:55
   อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดอก ปี 2558 08 มิย 58 16:06:35
   สถานการณ์ไข้้เลือดออก รายอำเภอ ปี 2558 08 มิย 58 16:04:39
   เร่งรัดการดำเนินงานไข้เลือดออก 09 พค 58 14:59:09
   แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออก 17 เม.ย 58 15:17:28
   ranking dhf58 17 กพ 58 13:53:39
   รูปกิจกรรมอบรม/ประเมินเครื่องพ่นเคมี9-13กพ.58 13 กพ 58 15:08:28
   ไฟล์อบรม/ประเมินเครื่องพ่นเคมี 13 กพ 58 15:10:58
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_H.conjunctivitis_2558 13 กพ 58 11:42:54
   แจ้งเตือนสถานการณ์โรคตาแดง 13 กพ 58 11:31:58
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 11 กพ 58 16:12:12
   พื้นที่รายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 11 กพ 58 16:08:30
   อัตราป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 11 กพ 58 16:06:37
   อัตราป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 29 มค 58 10:19:42
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 29 มค 58 10:06:58
   พื้นที่รายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2558 29 มค 58 10:00:10
   กลุ่มอายุเพศรายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:28:54
   อัตราป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:26:20
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:23:39
   กลุ่มอายุเพศรายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:20:15
   พื้นที่กลุ่มอายุป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:16:57
   กลุ่มอายุเพศรายเดือน_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2557 28 มค 58 15:13:56
   อัตราป่วยรายโรคจำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2557 25 ธค 57 15:31:44
   สถานการณ์โรคจำแนกกลุ่มอายุป่วย 25 ธค 57 15:24:04
   โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ปี 2557 25 ธค 57 15:16:06
   ไข้เลือดออกจำแนกรายสัปดาห์ ปี 2557 17 มิย 57 15:27:49
   ขอความร่วมมือส่งกิจกรรมไข้เลือดออกปี2557 22 มี.ค 57 16:28:21
   วิเคราะห์สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี 2557 19 มี.ค 57 09:08:36
   รายงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออก 16 ตค 56 16:14:04
   DHF Update 23 Sep 2013 23 กย 56 14:13:16
   แผนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานไข้เลือดออก 18 กย 56 14:37:32
   แบบรายงานไข้เลือดออก 27 สค 56 15:46:49
   แบบรายงานกิจกรรมไข้เลือดออก 27 สค 56 15:34:25
   DHF Update 19 Aug 2013 15.22 Am 19 สค 56 15:20:46
   dengue corner 17 สค 56 15:52:24
   ข้อสั่งการ war room 16สค.56 17 สค 56 15:50:18
   DHF Update 16 Aug 2013 16 สค 56 11:57:44
   DHF Update 15 Aug 2013 15 สค 56 14:27:50
   DHF Update 8 Aug 2013 08 สค 56 17:26:44
   DHF Update 7 Aug 2013 07 สค 56 10:31:14
   บรรยาย นพ.วิชัย (1) 02 สค 56 16:28:35
   บรรยาย นพ.วิชัย (2) 02 สค 56 16:27:00
   บรรยาย นพ.ลักษณะเลิศ 02 สค 56 16:15:32
   บรรยาย นพ.วันชัย 02 สค 56 16:14:47
   DHF Update 2 Aug 2013 02 สค 56 11:30:33
   DHF Update 1 Aug 2013 01 สค 56 11:39:29
   DHF Update 31 July 2013 31 กค 56 14:53:47
   DHF Update 30 July 2013 30 กค 56 15:22:36
   DHF Update 29 July 2013 29 กค 56 11:54:13
   DHF Update 25 July 2013 25 กค 56 11:19:16
   DHF Update 24 July 2013 24 กค 56 12:55:14
   การจัดตั้ง Dengue corner 19 กค 56 11:08:52
   DHF Update 19 July 2013 19 กค 56 10:29:08
   DHF Update 18 July 2013 18 กค 56 11:07:03
   DHF Update 17 July 2013 17 กค 56 10:28:25
   DHF Update 16 July 2013 16 กค 56 11:06:12
   DHF Update 15 July 2013 15 กค 56 16:17:55
   DHF Update 11 July 2013 11 กค 56 11:29:06
   DHF Update 10 July 2013 10 กค 56 10:56:16
   DHF Update 8 July 2013 08 กค 56 13:38:03
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 10:43:45
   ประชุมวิชาการไข้เลือดออก 26 มิย 56 10:59:07
   วาระwar roomไข้เลือดออกครั้งที่3/2556 21 มิย 56 10:33:22

เมืองศรีสะเกษ
    พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกุดโง้ง 21 มิย 60 13:55:16
   พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออกบ้านพักสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ 14 มิย 60 15:44:33
   พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ชุมชนพันทาใหญ่ 14 มิย 60 14:14:55
   พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ชุมชนหนองโพธิ์ 01 มิย 60 10:10:45
   พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ชุมชนหนองตะมะ 12 กย 59 15:58:44
   เครือข่าย SRRT ตำบลหนองครก รวมพลัง ! พิฆาตยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 06 กย 59 15:44:18
   กิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค คุณบุหลัน สุขเกษม หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 06 กย 59 15:38:27
   รพ.สต.คูซอด รณรงค์๓เก็บ ๓ โรค 11 สค 59 14:37:19
   เครือข่ายSRRT ตำบลหนองครก ควบคุมโรคไข้เลือดออก 11 สค 59 12:52:50
   รพ.สต.บ้านน้ำคำ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนและในสถานที่ท่องเที่ยวใน 11 เม.ย 59 13:09:13
   ขุมพลัง อสม ต้านภัยไข้เลือดออก ในสัปดาห์วัน อสม แห่งชาติ 24 มี.ค 59 10:05:13
   กิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค คุณบุหลัน สุขเกษม หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือ 24 มี.ค 59 09:09:31
   รพ.สต.โพธิ์ ร่วมกับชุมชน รณรงค์ 3 โรค 3 เก็บ 14 มี.ค 59 10:47:26
   กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเก 13 มค 59 17:00:07
   รว่มแรงร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตำบลคูซอด 01 ตค 58 12:46:13
   ควบคุมโรคไข้เลือดออก เต็มพื้นที่ ตำบลคูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ 22 กย 58 20:59:36
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลตะดอบ 18 กย 57 13:58:52
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลตะดอบ 18 กย 57 13:58:52
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ศพด.บ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 21:01:15
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 20:55:01
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านขมิ้น ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ว 05 กค 57 20:46:47
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านฮ่องแข้ดำ ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเ 05 กค 57 20:31:58
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ศพด.บ้านขมิ้น ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 16:11:12
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านเสือบอง ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ 05 กค 57 16:03:44
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม ต.ทุ่ม อ.เม 05 กค 57 15:57:51
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านทุ่ม ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ วั 05 กค 57 15:44:31
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.บ้านหางว่าวโนนบัว ต.ทุ่ม อ.เมืองศร 05 กค 57 15:38:29
   พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก รร.หนองม่วงหนองแวง ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีส 05 กค 57 14:30:21
   โรงเรียนบ้านโนนแกดร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 27 มิย 57 14:10:28
   รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 3/2557 ตำบลทุ่ม 27 มิย 57 13:55:25
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกตำบลทุ่ม 19 พค 57 12:20:37
   มอบทรายกำจัดลูกน้ำให้ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลทุ่ม 19 พค 57 11:54:59
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลหนองไฮ 10 เม.ย 57 09:19:27
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลโพธิ์ 10 เม.ย 57 09:16:08
   กิจกรรมรณรงค์ ตำบลน้ำคำ 09 เม.ย 57 10:13:21
   ต.หญ้าปล้อง รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกในโรงเรียน 28 มี.ค 57 11:35:07
   รณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลหนองแก้ว 28 มี.ค 57 11:32:59
   รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก ตำบลหญ้าปล้อง 28 มี.ค 57 11:24:58
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลทุ่ม 28 มี.ค 57 11:22:13
   รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทั่วพื้นที่ตำบลหนองไฮ 17 มี.ค 57 05:23:23
   จัดตั้งธนาคารปลากินลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านตำบลหนองไฮ 08 ตค 56 12:03:49
   สสอ.เมืองฯ รับประเมิน Ranking สสจ.ศก. 04 กย 56 13:47:07
   รณรงค์ไข้เลือดออกโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 04 กย 56 09:32:38
   สสอ.เมืองฯ ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออ 28 สค 56 11:55:33
   การประชุมเตรียมดำเนินการกำจัดโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง 26 สค 56 11:35:59
   ประชุมร่วมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง/สสอ.เมือง/กำนัน/ผญบ. 26 สค 56 05:01:27
   ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านแก ต.หนองไฮ 25 สค 56 13:38:39
   รณรงค์กำจัดยุงลาย ตำบลโพนเขวา 21 สค 56 10:26:21
   สสอ.เมือง/รพ.สต.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ๒๐ส.ค.๕๖ 20 สค 56 22:17:05
   รพ.สต.แทง/สสอ.เมืองฯ/สคร.๗ อบ./รพ.ศก.รณรงค์กำจัดยุงลาย บ้านโนนเจริญ ต. 18 สค 56 11:21:20
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหางว่าว 09 สค 56 14:46:25
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองม่วง 09 สค 56 14:45:23
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนบัว 09 สค 56 14:44:14
   รณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลทุ่ม 09 สค 56 14:42:30
   การรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกตำบลทุ่ม 09 สค 56 14:23:56
   สสอ.เมืองศรีสะเกษร่วมกับ รพ.สต.ตะดอบรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 09 สค 56 13:08:38
   รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก ๒๕๕๖ 06 สค 56 08:31:52
   รณรงค์สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย รอบที่๒ /๒๕๕๖ 04 สค 56 10:30:29
   รพ.สต.หนองไฮ ร่วมกับสสอ.เมือง คณะอสม.ออกรณรงค์ป้องกันDHFในพื้นที่ 27 กค 56 04:41:37
   ชมรมอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน 26 กค 56 12:08:52
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ตำบลโพนเขวา 25 กค 56 13:41:36
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก ตำบลหนองไผ่ 25 กค 56 13:40:06
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ตำบลหมากเขียบ 25 กค 56 13:38:03
   รณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ตำบลโพธิ์ 25 กค 56 13:35:14
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก บ้านหนองหว้า ตำบลหนองแก้ว 25 กค 56 13:32:14
   รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก 25 กค 56 13:29:44
   รณรงค์โรคไข้เลือดออกตำบลจานเพิ่มเติม 21 กค 56 17:43:08
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลจาน 21 กค 56 17:09:15
   ภาพรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลซำใหม่ 18 กค 56 16:26:46
   ภาพรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำใหม่ล่าสุด 18 กค 56 16:25:24
   รูปรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำ 18 กค 56 16:03:33
   รูปรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำ 18 กค 56 16:02:43
   รูปรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลซำ 18 กค 56 16:01:32
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลซำ2556 18 กค 56 15:50:08
   รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ 18 กค 56 15:30:56
   แผนออกรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอเมืองศรีสะเกษ 17 กค 56 09:48:38
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก ตำบลซำ 16 กค 56 17:52:27
   แบบสำรวจลูกน้ำเดือนกรกฎาคม 56 รพ.สต.โนนแกด 16 กค 56 15:34:37
   แผนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่ม 16 กค 56 15:29:40
   ตารางการรณรงค์ไข้เลือดออก ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ 15 กค 56 16:29:52
   สุขศึกษาในโรงเรียนรพ.สต.หนองไฮ 08 กค 56 15:48:00
   กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน/โรงเรียน ตำบลตะดอบ 05 กค 56 10:19:25
   ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานโรคไข้เลือดออกตำบลหนองไฮ 04 กค 56 15:13:01
   รณรงค์ไข้เลือดออกในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 กค.2556 03 กค 56 15:49:10
   ให้ความรู้หน้าเสาธง 03 กค 56 15:46:46
   พัฒนาขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมขังและป้องกันโรคติดต่อตำบลหนองครก 03 กค 56 13:10:38
   พัฒนาขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมขังและป้องกันโรคติดต่อตำบลหนองครก 03 กค 56 13:03:19
   พ่นหมอกควันในหมู่บ้านก่อ ตำบลหนองไฮ 02 กค 56 17:10:08
   รับสิ่งสนับสนุนจากอบต.หนองไฮ 02 กค 56 17:05:15
   ประกาศสงครามกับไข้เลือดออก ตำบลหนองไฮ 02 กค 56 17:02:28
   หยอดทรายอะเบท กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ต.หนองไฮ 02 กค 56 16:57:43
   รณรงค์กวาดล้างลูกน้ำยุงลาย ตำบลหนองไฮ 02 กค 56 16:51:53
   กิจกรรมให้ความรู้ไข้เลือดออกในโรงเรียน 01 กค 56 16:57:49
   การประชุมเร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลซำ 28 มิย 56 16:55:51
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองศรีสะเกษ 27 มิย 56 14:17:56

ยางชุมน้อย
   Big cleaning dayยางชุมน้อย 19 กย 60 11:40:52
   ต่อ 19 กย 60 11:37:12
   ต่อ 19 กย 60 11:36:24
   ต่อ 19 กย 60 11:35:54
   ต่อ 19 กย 60 11:35:13
   กิจกรรมBig cleaning day ยางชุมน้อย 19 กย 60 11:32:03
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกยางชุมน้อย14มิถุนายน 2560 15 มิย 60 11:15:24
   รณรงค์ไข้เลือดออกยางชุมน้อย14มิย2560 15 มิย 60 11:13:00
   รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกยางชุมน้อยโดยนายสุพร ธีระโรจน์ชาลี นา 15 มิย 60 11:07:58
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอำเภอยางชุมน้อย 15 มิย 60 11:06:05
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายยางชุมน้อย14มิถุนายน2560 15 มิย 60 10:44:42
   ภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านค้อหมู่ที่3 หมู่ 9 และหมู่ 11 15 มิย 60 10:36:25
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกยางชุมน้อย 15 มิย 60 10:34:53
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือออก 15 มิย 60 10:33:36
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกยางชุมน้อย 15 มิย 60 10:32:11
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอยางชุมน้อย 15 มิย 60 10:27:30
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกยางชุมน้อย 15 มิย 60 10:25:35
   กิจกรรม 10 มิย 59 15:20:35
   กิจกรรม 10 มิย 59 15:20:08
   กิจกรรมรณรงค์ตำบลยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม 10 มิย 59 15:15:33
   กิจกรรม 10 มิย 59 15:15:06
   กิจกรรม 10 มิย 59 15:14:34
   กิจกกรม 10 มิย 59 15:13:56
   กิจกรรมรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก๑-๗มิถุนายน ๒๕๕๙ ยางชุมน้อย 10 มิย 59 15:06:40
   ยาชุมน้อย3เก็ย3โรค 23 มี.ค 59 21:23:26
   ยางชุมน้อย-เก็บ-โรค 23 มี.ค 59 21:22:34
   อำเภอยางชุมน้อย 3เก็บ3โรค 23 มี.ค 59 21:12:16
   ออกควบคุมไข้เลือดออก 05 มี.ค 59 13:23:39
   ออกควบคุมไข้เลือดออก 05 มี.ค 59 13:13:32
   MOUกับทุกภาคส่วนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 23 กพ 59 21:05:33
   ต่อ 23 กพ 59 21:04:10
   ต่อ 23 กพ 59 21:03:03
   ต่อ 23 กพ 59 20:56:50
   ต่อ 23 กพ 59 20:54:32
   ต่อ 23 กพ 59 20:50:27
   ต่อ 23 กพ 59 20:49:10
   ต่อ 23 กพ 59 20:47:34
   เปิดปฏิบัติการลั่นกลองรบ สยบยุงลายและไข้เลือดออกยางชุมน้อย 23 กพ 59 20:30:10
   ออกสุ่มสำรวจลูกน้ำ 29 กย 58 09:52:44
   ควบคุมโรคไขัเลือดออก ทำลายลูกน้ำยุงลาย 29 กย 58 09:47:26
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายยางชุมน้อย 29 กย 58 09:35:09
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกยางชุมน้อย 29 กย 58 09:21:28
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกยางชุมน้อย 29 กย 58 09:16:14
   ภาพการประชุมวอรูมไข้เลือดออกยางชุม9 เมษายน 2557 16 เม.ย 57 01:06:41
   ภาพการประชุมวอรูมไข้เลือดออกยางชุมน้อย 9 เมษายน 2557 16 เม.ย 57 01:01:09
   รณรงค์ กินเข้ฮ่วมพา พัฒนฮ่วมกันตำบลโนนคูณ ยางชุมน้อย 17 กย 56 05:07:05
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะไข้เลือดออกยางชุมน้อย 30 สค 56 07:40:22
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะไข้เลือดออกยางชุมน้อย 30 สค 56 07:40:22
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะไข้เลือดออกยางชุมน้อย 30 สค 56 07:40:22
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตำบลบึงบอนและตำบลลิ้นฟ้าวันที่๑๖สิงหาคม 23 สค 56 21:44:17
   ภาพกิจกรรมวอรูมงานควบคุมโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงล 23 สค 56 21:28:02
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตำบลบึงบอน 09 สค 56 19:27:56
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดอกตำบลยางชุมใหญ่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 08 สค 56 20:00:32
   ตำบลโนนคูณรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก 05 สค 56 06:39:56
   ผลสุมลูกน้ำยุงลายวันที่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยางชุมน้อยแบ่งเป็นหมู่บ้านใช้ผ้ 03 สค 56 20:34:17
   รณรงค์ควบคุมลูกน้ำยุงลายตำบลกุดเมืองฮาม 02 สค 56 17:07:02
   ตำบลโนนคูณ ประชุมประชาคมป้องกันโรคไข้เลือดออก 01 สค 56 20:57:34
   กิจกรรมประกวดบ้านปลอดลูกน้ำน่าอยู่ ตำบลยางชุมใหญ่ โดย อบต. อสม.รพสต.ร่ 01 สค 56 09:47:18
   ออกควบคุมไข้เลือดออกและสุ่มประเมิน 26 กค 56 19:49:05
   กิจกรรมสนับสนุนในงานควบคุมโรคไข้เลือดออกจากโรงเรียนในเขตตำบลบึงบอน 19 กค 56 14:11:27
   สุ่มประเมินตำบลยางชุมใหญ่ โดย อสม.กุดเมืองฮาม 19 กค 56 13:52:42
   รณรงค์สุ่มลูกน้ำไขว้ระหว่างตำบล ของอำเภอยางชุมน้อย 19 กค 56 13:22:07
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกใช้ผ้าตาข่ายปิดปากโอ่ง ตำบลลิ้นฟ้า และตำบลยา 17 กค 56 22:08:42
   ส่งรูป Bic cleanning day ตำบลโนนคูณ บึงบอน คอนกาม กุดเมืองฮาม ยางชุมน้ 17 กค 56 11:54:26
   Bic cleaning day ยางชุมน้อย ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 15 กค 56 19:55:46
   BIC cleaning day อำเภอยางชุมน้อย ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 15 กค 56 19:45:33
   มอบผ้าตาข่ายปิดปากโอ่งป้องกันยุงลาย 12 กค 56 17:03:45
   รูปกิจกรรมวอรูมและมอบผ้าตาข่าย คปสอ.ยางชุมน้อย 12 กค 56 16:56:58
   ประชุมวอรูมไข้เลือดออกและมอบผ้าตาข่ายปิดปากโอ่ง 12 กค 56 16:54:30
   ออกสุ่มลูกน้ำยุงลาย 08 กค 56 09:52:54
   ออกรณรงค์ไข้เลือดออก 08 กค 56 09:31:32
   ยางชุมน้อยอบรมซ่อม ดูแลรักษาเครื่องพ่น 28 มิย 56 14:33:58
   ภาพกิจกรรมไข้เลือดออก ยางชุมน้อ 28 มิย 56 14:20:22
   ภาพกิจกรรม 28 มิย 56 14:16:56
   ภาพกิจกรรมยางชุมน้อย 28 มิย 56 14:14:18
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอยางชุมน้อย ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 28 มิย 56 14:08:37
   ภาพประกวด 27 มิย 56 13:54:32
   ประกวดศูณย์เด็กเล็กระดับจังหวัด 27 มิย 56 13:45:23
   อบรมวอรูม ไข้เลือดออก ยางชุมน้อย 27 มิย 56 13:28:20

กันทรารมย์
   War Room กันทรารมย์ 22 พค 61 09:47:53
   ควบคุมไข้เลือดออก ตำบลโนนสัง 03 เม.ย 61 12:55:25
   กันทรารมย์เร่งควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 16 มี.ค 61 10:23:59
   สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอกันทรารมย์ ปี ๒๕๖๐ 25 มค 61 15:21:55
   เครือข่ายSRRT ตำบลยางดำเนินการพ่นสารเคมีรัศมี 100 เมตร ภายใน 24 ชม.หลั 05 มี.ค 59 12:44:29
   ประชาคมในหมู่บ้าน หนองกก หมูที่ 12 05 มี.ค 59 12:38:40
   รพ.สต.สร้างเหล่า รายงานผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก รายที่ 2/255 05 มี.ค 59 12:31:56
   รายงานการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านเลิงแฝกต.หนองหัวช้าง อ.กันทร 17 กค 57 11:08:44
   ส่งประเมินค่า BI บ้านกอก อ.กันทรารมย์ 30 พค 57 16:25:21
   iรายงานกิจกรรมควบคุมไข้เลือดออกบ้านเลิงแฝก ต.หนองหัวช้างอ.กันทรารมยื 16 พค 57 16:22:51
   กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก 15 พค 57 14:33:58
   ส่งรายงานค่าสำรวจ BI อ.กันทรารมย์ 12 พค 57 19:29:26
   การควบคุมโรคไข้เลือดออกม.๑๓ ต.จานอ.กันทรารมย์ 12 พค 57 09:05:00
   รายงานกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง 28 มี.ค 57 16:19:39
   รายงานกิจกรรมผลผลิตแต่ละตำบลดำเนินการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก (คำเนี 28 มี.ค 57 16:02:12
   แจ้งแผนการการประชุมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอกันทรารมย์ 28 มี.ค 57 15:57:41
   รณรงค์ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตำบลคำเนียม 28 มี.ค 57 14:54:31
   เครือข่ายประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ตำบลคำเนียม 28 มี.ค 57 14:53:17
   รณรงค์ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เกิดโรค ในพื้นที่เกิดโร 27 มี.ค 57 14:48:43
   ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไข้เลือดออกตำบลยาง 26 มี.ค 57 20:52:42
   ประชุม srrt ตำบลละทายเพื่อหาแนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๕๗ 26 มี.ค 57 09:09:28
   อสม.ตำบลอีปาดร่วมกับผู้นำหมู่บ้านรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก 25 มี.ค 57 08:48:31
   รพ.สต.ร่วมกับนักเรียนรณณงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 25 มี.ค 57 08:43:41
   คณะอสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านทุ่งมั่งร่วมกับกำนัน สอบต.ตำบลอีปาดรณรง 24 มี.ค 57 15:30:05
   ประชุมกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนไข้เลือดออกอ.กันทรารมย์ 06 กย 56 10:29:00
   ปฏิทินการปฏิบัติงานศุนย์พลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกอ.กันทรารมย์ 06 กย 56 09:29:29
   ส่งรายงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออกอ.กันทรา 06 กย 56 09:26:38
   ควบคุมไข้เลือดออกทุ่งมั่ง 12 กค 56 09:05:05
   ควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.ทุ่งมั่งเพิ่มเติม 12 กค 56 09:00:00
   ควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.ทุ่งมั่ง 12 กค 56 08:51:09
   ควบคุมไข้เลือดออก รพ.สตผักแพว เพิ่มเติม 11 กค 56 14:47:47
   กิจกรรมการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ผักแพว 11 กค 56 14:33:25
   กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.หนองทามน้อย 11 กค 56 11:48:02
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านกอก ต.หนองแก้ว 05 กค 56 09:45:01
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลละทาย 05 กค 56 09:26:43
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านทุ่งพายหมู่ที่ ๓ ต.หนองหัวช้าง 05 กค 56 09:17:52
   ส่งภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านทุ่งพาย ต.หนองหัวช้าง 05 กค 56 09:14:20
   ส่งภาพกจกรรมควบคุมโรคบ้านทุ่งพาย ม.3 ตำบลหนองหัวช้าง 05 กค 56 09:06:56
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 09:33:37

กันทรลักษ์
   รพ.สต.จานใหญ่ร่วมกันโรงเรียนในเขตจัดกิิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก 04 สค 59 10:26:13
   รพ.สต.กุดเสลา/รพ.สต.นาขนวน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 17 มิย 59 11:22:38
   รพ.สต.บึงมะลู ควบคุมไข้เลือดออกบ้านศรีลำดวน 14 มี.ค 59 15:01:00
   รพ.สต.บึงมะลู ควบคุมไข้เลือดออก บ้านโนนดู่ 02 มี.ค 59 14:31:31
   รพ.สต.บึงมะลู ควบคุมไข้เลือดออก บ้านโนนเกตุ 18 กพ 59 13:34:18
   รพ.สต.บึงมะลู ควบคุมไข้เลือดออก บ้านบึงมะลู 20 มค 59 11:02:26
   ควบคุมโรคไข้เลือดออก 04 ธค 58 11:13:07
   รพ.สต.บึงมะลู ควบคุมไข้เลือดออก บ้านศรีลำดวน 02 ธค 58 13:47:11
   กิจกรรมควมคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านหนองหิน ( 03342 ) 14 ตค 58 14:58:04
   ควมคุมโรคไข้เลือดออก 14 ตค 58 14:32:57
   วาระการประชุมประจำเดือน งานควบคุมโรคไข้เลือดออก ตุลาคม ๒๕๕๘ 07 ตค 58 15:02:28
   รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 06 ตค 58 14:20:27
   รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออกของ รพ.สต.พื้นที่เกิดโรค 29 กย 58 09:55:08
   รณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.บึงมะลู 25 มิย 58 11:05:29
   รณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.นาขนวน 24 มิย 58 13:40:46
   รณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.นาขนวน 24 มิย 58 13:40:46
   รูปภาพกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 11 มี.ค 57 13:55:06
   รูปภาพกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ โดยนายสุนทร 11 มี.ค 57 13:47:54
   การประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลภูเงิน 10 กย 56 12:32:04
   ออกให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โครงการครู 5 นาที รร.ตำรวจตระเวรชายแ 06 กย 56 15:05:05
   ออกให้ความรู้โรคไข้เลือดออก รร.รุงสมบูรณ์ โครงการครู 5 นาที รพ.สต.โดนเ 06 กย 56 14:59:15
   รพ.สต.บ้านนา ให้ความรู้โรคไข้เลือดออกในโรเรียน (ครู 5 นาที) 04 กย 56 12:53:48
   แผนการรณรงค์ฯ ไข้เลือดออก รพ.สต.ด่านกลาง 03 กย 56 11:29:42
   รพ.สต.โดนเอาว์ ครู 5 นาทีที่ รร.เกษตรประชาตาทวด 30 สค 56 15:49:47
   จัดกิจกรรม ครู 5 นาทีเรื่องโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 29 สค 56 15:48:22
   การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกอำเภอ 28 สค 56 15:48:55
   รณรงค์ไข้เลือดออกในเรือนจำ อ.กันทรลักษ์ 16 สค 56 11:42:56
   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รณรงไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติ 16 สค 56 11:27:13
   ภาพรณรงค์โรคไข้เลือดออก รพ.สต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ 05 สค 56 10:05:03
   ภาพรณรงค์การดำเนินงานไข้เลือดออก รพ.สต.กระแชง กันทรลักษ์ 05 สค 56 09:56:31
   การณรงรค์ไข้เลือดออกเขตภูดินแดง รพ.สต.บ้านนา 02 สค 56 15:31:58
   ภาพดำเนินงานไข้เลือดออก รพ.สต.โคกเจริญ 02 สค 56 13:56:04
   ภาพกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โคก 02 สค 56 11:04:29
   ภาพกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออกรพ.สต.ท่าสว่าง 02 สค 56 09:28:28
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านศรีอุดม 01 สค 56 11:36:34
   มาตรการควบคุมและป้องกันโรคข้เลือดออก รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 31 กค 56 19:46:01
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ ควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 31 กค 56 13:09:08
   ภาพกิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.โดนเอาว์ 31 กค 56 11:26:38
   รพ.สต.จำนันร่วมกับร.ร.สายธารวิทยา 31 กค 56 11:59:26
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ณ รพ.สต.หนองหิน ( 03342 ) 31 กค 56 10:36:38
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ณ รพ.สต.หนองหิน ( 03342 ) 31 กค 56 10:13:46
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกเขตภูดินแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 31 กค 56 08:32:08
   รณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.บึงมะลู 31 กค 56 09:30:22
   แบบพันธะสัญญาประชาคม 31 กค 56 09:10:09
   รณรงค์ไข้เลือดออกเขวา 26 กค 56 17:22:01
   รณรงค์ไข้เลือดออกร่วมกับโรงเรียน 12 กค 56 11:16:22
   กันทรลักษ์ร่วมใจรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 12 กค 56 10:49:14
   ลงนามพันธะสัญญาประชาคม 03 กค 56 15:37:25
   กันทรลักษ์ สรุปกิจกรรมฯไข้เลือดออก มิถุนายน 03 กค 56 15:31:42
   รายงานการประชุม war room 13 มิ.ย. 56 27 มิย 56 09:58:14

ขุขันธ์
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน (Big cleaning day) อำเภอ 18 กย 60 17:08:52
   การรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน (Big cleaning day) 14 กันยายน 2560 18 กย 60 16:49:47
   อำเภอขุขันธ์จัดประเมินและประกวดหมู่บ้านสะอาด ปี 2560 (โครงการอำเภอขุขั 09 มี.ค 60 16:28:56
   อำเภอขุขันธ์ดำเนินการรณรงค์ “ หมู่บ้านสะอาด ” พร้อมกันทั้งอำเภอ ในวันท 21 กพ 60 13:53:53
   อำเภอขุขันธ์ กำหนดสัปดาห์การรณรงค์พร้อมกันทั้งอำเภอในระหว่างวันที่ 11- 12 กค 59 14:58:36
   กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 1-7 มิ.ย.2559 12 มิย 59 11:14:33
   นายอำเภอขุขันธ์แจ้งรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ระหว่างวันที่ 07 มิย 59 13:09:46
   นายอำเภอขุขันธ์ แจ้งเร่งรัดควบคุมโรคไข้เลือดออกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 08 เม.ย 59 14:17:37
   นายอำเภอขุขันธ์แจ้งท้องถิ่น ท้องที่ เร่งรัดควบคุมโรคไข้เลือดออกด่วน 25 มี.ค 59 17:34:33
   นายอำเภอขุขันธ์เปิดการประชุมภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรคท้องถิ่น ท้องที 23 มี.ค 59 18:19:30
   นายอำเภอขุขันธ์ kick off นโยบาย 3 เก็บ 3มี.ค.59 23 มี.ค 59 18:05:30
   ส่งสำรวจสารเคมีอำเภอขุขันธ์ 29 กย 58 15:53:40
   รณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์เดือนสิงหาคม 2558 29 กย 58 15:14:58
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ เดือนสิงหาคม 2558 29 กย 58 13:28:21
   รายงานการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอขุขันธ์ ปี 2558 29 กย 58 13:25:48
    รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 4 โรค อำเภอขุขันธ์ดำเนินการ 2 รอบ(DHF,Lepto,Rab 08 กค 58 11:10:23
   รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 4 โรค อำเภอขุขันธ์ดำเนินการ 2 รอบ(DHF,Lepto,Rabi 08 กค 58 11:04:34
   รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 4 โรค รอบที่ 1(DHF,Lepto,Rabies,MERS) 08 กค 58 10:58:53
   รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 4 โรค รอบที่ 1(DHF,Lepto,Rabies,MERS) 08 กค 58 10:55:56
   รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 4 โรค รอบที่ 1(DHF,Lepto,Rabies,MERS) 08 กค 58 10:54:07
   รณรงค์ควบคุมโรคติดต่อ 4 โรค รอบที่ 1(DHF,Lepto,Rabies,MERS) 08 กค 58 10:22:01
   ประชุมควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตเทศบาล อำเภอขุขันธ์ 30มิ.ย.57 02 กค 57 12:50:47
   อำเภอขุขันธ์จัดรณรงค์ และ MOU โรคไข้เลือดออก 24มิ.ย.57 30 มิย 57 14:11:16
   อำเภอขุขันธ์จัดรณรงค์ และ MOU โรคไข้เลือดออก 24มิ.ย.57 30 มิย 57 13:42:00
   รณรงค์ทุกภาคส่วนควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 7-10ก.ค.57 24 มิย 57 12:01:36
   อำเภอขุขันธ์ประชุม War room ไข้เลือดออก 16ก.ค.56 16 กค 56 16:21:52
   การรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 12 กรกฎาคม 2556 15 กค 56 17:09:23
   อำเภอขุขันธ์รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทั้งอำเภอ 12 กรกฎาคม 255 11 กค 56 18:19:38
   War room โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 5 กรกฎาคม 2556 07 กค 56 18:30:56
   War Room โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ 1ก.ค.56 03 กค 56 20:23:34
   ประชุมทีม SRRT ตำบลใจดี 01 กค 56 11:19:17
   สรุปผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ ปี 2556 30 มิย 56 20:40:34
   War room โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ มิ.ย.56 28 มิย 56 15:57:05

ไพรบึง
   อำเภอไพรบึงรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย8มีค61 09 มี.ค 61 06:51:07
   อำเภอไพรบึงรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก5-11มีค61 08 มี.ค 61 14:00:34
   อำเภอไพรบึงจัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก5-11มีค61 07 มี.ค 61 20:56:18
   อำเภอไพรบึงจัดกิจกรรม BIG cleaning day12กันยายน2560 19 กย 60 23:13:04
   วันที่17-18สค60 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอไพรบึง ร่วมรณรงค์ทำลาย 18 สค 60 16:19:45
   วันที่21กรกฎาคม2560_นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ _นายอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยนา 22 กค 60 09:56:11
   วันที่14กค.60เวลา09.00น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึงได้จัดประชุมทีมงาน 14 กค 60 17:47:29
   วันที่22มิถุนายน2560 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอไพรบึง ได้ออกให้บร 22 มิย 60 15:09:32
   วันที่16มิย60 เวลา 09.00น. นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอไพรบึง เป็นป 16 มิย 60 22:47:32
   วันที่9มิย.60 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยทีมSRRTค 09 มิย 60 16:37:04
   วันที่7มิถุนายน2560 เวลา 10.00 น.นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอไพรบึ 08 มิย 60 09:28:32
   อำเภอไพรบึงรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทุกวันศุกร์พร้อมกันทุกหมู่บ้าน 06 มิย 60 16:26:00
   นายอำเภอไพรบึงร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในหน่วยงาน หมู่บ้าน วัด 31 พค 60 15:40:05
   วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายอำเภอไพรบึงเป็นประธานเปิดการประชุมwarroomตำบลส 05 มี.ค 59 12:37:49
   SRRTไพรบึง...ประชาคมควบคุมไข้เลือดออก26กพ59 28 กพ 59 18:32:38
   คปสอ.ไพรบึง ประชุม war room เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติด 15 กพ 59 13:47:33
   อำเภอไพรบึงรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกรอบที่1ปีงบประมาณ2559สุ่มBIไขว้หมู่ 04 ธค 58 21:36:32
   อำเภอไพรบึงรณรงค์สัปดาห์ป้องกันไข้เลือดออก3-4ธค58พร้อมกันทุกหมู่บ้าน 04 ธค 58 21:25:05
   รพ.สต.หนองอารี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 30 กย 58 21:04:46
   รพ.สต.พะแวะ รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 29 กย 58 16:51:22
   รพ.สต.กันตรวจ ดำเนินการตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น 29 กย 58 15:10:36
   รพ.สต.ปราสาทเยอ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 29 กย 58 15:07:45
   รพ.สต.ทุ่ม ควบคุมโรคไข้เลือดออก 29 กย 58 15:05:26
   รพ.สต.หนองอารี ควบคุมโรคไข้เลือดออก 29 กย 58 15:02:59
   รพ.สต.ตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 29 กย 58 14:16:25
   การควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านสังกันบ้านปุดเนียม 29 กย 58 13:13:20
   ไพรบึงควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหัวช้าง 15 กค 58 15 กค 58 14:02:13
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านกระแมด ม.12 ต.ไพรบึง 29 มิย 58 15:05:58
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านปุดเนียม ต.สำโรงพลัน 29 มิย 58 15:00:31
   DHF รพ.สต.บ้านหนองอารี 18 สค 56 08:05:53
   DHF corner รพ.สต.พะแวะ 17 สค 56 11:25:35
   ภาพกิจกรรมสุ่มBI 9-10 กค.56 15 กค 56 06:28:57
   นายกอบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 06 กค 56 15:34:20
   กลุ่มแม่บ้านพะแวะใต้ทำอาหารกลางวันเลี้ยงภาคีเครือข่ายควบคุมโรค 03 กค 56 21:23:45
   พ่นหมอกควันควบคุมโรค 03 กค 56 21:23:01
   ประชาชนบ้านพะแวะใต้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 03 กค 56 21:21:46
   จนท.รพ.สต.พะแวะให้สุขศึกษา 03 กค 56 21:20:48
   ภาพกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.พะแวะ 03 กค 56 21:16:22
   รพ.สต.พะแวะและภาคีเครือข่าย อบต.สุขสวัสดิ์จัดกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดอ 03 กค 56 21:08:52
   รพ.สต.พะแวะ ต.สุขสวัสดิ์ ออกประชาคมควบคุมโรคไข้เลือดออก 02 กค 56 22:23:11
   ไพรบึงรุกเรื่องไข้เลือดออก โดย SRRT 02 กค 56 10:57:56
   ภาพกิจกรรมควบคุมโรคในพื้นที่ 27 มิย 56 22:50:40
   กิจกรรมประชุม war room คปสอ.ไพรบึง 27 มิย 56 22:47:15

ปรางค์กู่
   ภาพกิจกรรมรณรงค์รอบที่ 3 อ.ปรางค์กู่ 28 มิย 60 11:32:30
   สุ่มค่า HI รอบ 2 ปี 2560 25 พย 59 14:17:49
   อำเภอปรางค์กุ่ ร่วมใจ Big Cleaning Day พร้อมใจทั้งอำเเภอ 7 มีค. 59 08 มี.ค 59 10:11:13
   คปสอ.ปรางค์กู่ ประชุม Warroom วันจันทร์ที่ 15 ครั้งที่ 1 16 กพ 59 13:06:21
   ผลสุ่มลูกน้ำ รอบที่ 14/58 29 กย 58 14:26:52
   ผลสุ่มลูกน้ำ อำเภอปรางค์กู่ รอบ 13 /2558 28 กย 58 15:43:16
   ผลสุ่มค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 12/58 18 กย 58 09:07:58
   ผลสุ่มลูกน้ำยุงลาย อำเภอปรางค์กู่ รอบที่ 11 02 กย 58 12:22:26
   ผลการออกสุ่มประเมินค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ รอบที่ 9 /58 ปรางค์กู่ 15 สค 58 09:25:40
   ผลสุ่มค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 7/58 25 กค 58 09:07:17
   ผลสุ่มลูกน้ำทุกวันศุกร์ของทีม srrt อำเภอปรางค์กู่รอบที่ 4/58 12 กค 58 09:30:53
   สุ่มลูกน้ำรอบที่ 1/58 06 มิย 58 14:42:14
   คปสอ.ปรางค์กู่รับการติดตามสนับสนุนงาน DHFโดยทีม ศคร.7และสสจ.ศก 23 เม.ย 57 10:25:23
   ผลการสุ่มลูกน้ำยุงลายอำเภอปรางค์กู่รอบที่ 1/2557 02 เม.ย 57 16:01:04
   อบรมภาคีเครือข่ายควบคุมโรค รพ.สต.ดอนเหลือม ปี 2557 01 เม.ย 57 14:44:48
   ผลสุ่่มรอบที่ 25 30 กย 56 10:22:01
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะเอาชนะไข้เลือดออก ปราง 26 กย 56 11:45:43
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 22/2556 06 กย 56 15:45:44
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่ 21 /2556v 30 สค 56 17:29:29
   ผลสุุ่มลูกน้ำยุงลาย อ.ปรางค์กู่ รอบที่ 19/2556 21 สค 56 09:03:31
   ผลสุ่มลูกน้ำยุงลายอำเภอปรางค์กู่ รอบที่ 17 06 สค 56 13:51:57
   ผลสุ่มลูกน้ำประจำสัปดาห์รอบที่ 16/2556 30 กค 56 09:42:38
   ทีมงานสุ่มลูกน้ำ คปสอ.ปรางค์กู่ครับ 24 กค 56 09:33:20
   ผลสุ่มลูกน้ำ อ.ปรางค์กู่ ครั้งที่ 15/2556 20 กค 56 10:07:37
   ผลสุ่มลูกน้ำประจำสัปดาห์รอบที่14/2556 16 กค 56 10:44:29
   ผลสุ่มลูกน้ำรอบที่12/56 05 กค 56 14:17:11
   อบรม อสม.เฝ้าระวังเหตุการณ์อำเภอปรางค์กู่ 05 กค 56 14:11:18
   ผลการสุ่มลูกน้ำอำเภอปรางค์กู่ รอบที่ 11/2556 02 กค 56 09:10:20
   ผลการออกสุ่มค่าดัชนีความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย อ.ปรางค์กู่ รอบที่ 1-9/ 255 27 มิย 56 13:22:57
   ระเบียบวาระการประชุมติดตามงานควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอปรางค์กู่ ครั้งท 27 มิย 56 13:11:41

ขุนหาญ
   ภาพกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านกุดนาแก้ว 23 มค 61 15:30:25
   วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอำเภอขุนหาญ 2560 16 มค 61 13:09:28
   กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคเขตตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ 10 มค 61 14:27:33
   กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคตำบลภูฝ้าย 10 มค 61 14:00:24
   ภาพกิจกรรม War room อำเภอขุนหาญ เดือนธันวาคม 19 ธค 60 21:06:17
   รายงานกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค เขตบ้านตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ 19 ธค 60 06:49:01
   ควบคุมลูกนำ้ตำบลห้วยจันทร์ 27 ตค 60 13:04:50
   ควบคุมลูกน้ำตำบลบักดอง 27 ตค 60 12:54:57
   รายงานรณรงค์ 18 กย 60 09:47:08
   รณรงคฺกำจัดลูกน้ำยุงลายโพธิ์กระสังข์ 19 เม.ย 59 15:55:39
   รณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 19 เม.ย 59 14:48:25
   บันทึกกิจกรรมงานไข้เลือดออก 27 มิย 56 15:28:54

ราษีไศล
   รพ.สต.บ้านโกทา รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพค.2561 08 พค 61 15:11:39
   อบต.หว้านคำร่วมกับ รพ.สต.หว้านคำ รณรงค์พ่นหมอกควัน 24-25 กค 60 30 กค 60 09:32:12
   รพ.สต.ดอนม่วง ร่วมกับ อสม. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำเดือน มิ.ย. 22 มิย 60 11:10:05
   รพ.สต.บ้านโกทาร่วมกับ อสม. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพค.256 20 มิย 60 15:20:17
   รพ.สต.บ้านกระเดา รณรงค์บ้าน/ชุมชน สะอาด ปี ๒๕๖๐ 18 มิย 60 15:50:23
   รพ.สต.ส้มป่อยร่วมกับเทศบาลตำบลส้มป่อย ออกรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้อง 01 มิย 60 11:46:40
   รพ.สต.ส้มป่อย ออกสอบสวนโรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันในพ 20 เม.ย 60 00:05:26
   ตำบลหนองแค รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย อสม.ไขว้หมู่บ้าน 11 เม.ย 60 11:02:54
   รพ.สต.บ้านโกทาให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 06 กพ 60 10:58:29
   รพ.สต.หว้านคำพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 20 สค 59 10:41:04
   รพ.สต.ด่าน รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายร่วมอับอบต.ด่าน 17 สค 59 09:48:14
   รพ.สต.ไผ่ ร่วมกับ อบต. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 27 กค 59 11:50:29
   รพ.สต.บ้านโกทา รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 21 กค 59 00:00:19
   รพ.สต.หว้านคำ รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก 2-3 ก.ค.59 15 กค 59 15:15:17
   รพ.สต.บ้านดอนม่วง ตำบลหนองอึ่ง รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 14 มิย 59 11:25:00
   กิจกรรมการสอบสวนโรคไข้เลือดออกและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.บ้านโกท 30 มี.ค 59 17:00:52
   ตำบลส้มป่อยประชุมวาระการควบคุมโรคและออกสุ่มลูกน้ำแบบไขว้หมู่บ้าน 18 มี.ค 59 07:52:58
   ตำบลหนองแค ได้รับเกียรติจากท่านสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในการประชุมทีม SR 14 มี.ค 59 18:49:25
   ตำบลหนองแค ควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านสวนสวรรค์และ ร.ร.บ้านหนองแคสวนสวรรค 11 มี.ค 59 14:24:21
   เมืองแคน รณรงค์ 5 ส. และ 3 เก็บ เด็ดชีวิตยังลาย 09 มี.ค 59 15:43:51
   รพ.สต.ส้มป่อย รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 09 มี.ค 59 15:28:42
   รพ.สต.เมืองแคนร่วมกับ อบต.เมือแคนรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และดำ 09 มี.ค 59 15:00:51
   รพ.สต.หว้านคำ และ อบต.หว้านคำ รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 09 มี.ค 59 11:06:04
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย รพ.สต.บ้านดอนม่วง 09 มี.ค 59 07:53:00
   ตำบลส้มป่อย ควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยความเข้มแข็ง 26 ตค 58 11:37:06
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย บ้านโนนเจริญ ม.17 ตำบลหนองหมี 16 ตค 58 11:37:49
   รพ.สต.บัวหุ่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 01 ตค 58 10:45:49
   รพ.สต.บัวหุ่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 01 ตค 58 10:44:11
   รพ.สต.บัวหุ่งรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 01 ตค 58 10:39:19
   ป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก มีทุกมุม ทุกแยก ในหมู่บ้าน เขต รพสต.บ้านก 30 กย 58 14:25:19
   ป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก มีทุกมุม ทุกแยก ในหมู่บ้าน เขต รพสต.บ้านก 30 กย 58 14:25:19
   ป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก มีทุกมุม ทุกแยก ในหมู่บ้าน เขต รพสต.บ้านก 30 กย 58 14:25:19
   ป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก มีทุกมุม ทุกแยก ในหมู่บ้าน เขต รพสต.บ้านก 30 กย 58 14:25:19
   ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ระยะเข้มข้น รพสตฺบ้านกระเดา 30 กย 58 12:16:16
   รณรงค์ไข้เลือดออกร่วมกับ อปท/รร/ชุมชน รพสต.บ้านกระเดา 30 กย 58 12:11:32
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแค 30 กย 58 10:04:37
   รพ.สต.เมืองแคนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกบ้านยางทุกหมู่บ้าน 30 กย 58 09:15:52
   รพ.สต.ส้มป่อยออกดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 30 กย 58 07:08:27
   รพ.สต ด่าน ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 29 กย 58 16:35:55
   รพ.สต.จิกสังข์ทองออกรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 29 กย 58 15:46:52
   รพ.สต.บ้านดอนม่วง ให้ความรู้ ในเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ 29 กย 58 15:54:32
   รพ.สต.ดู่ ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 24 ก.ย 58 29 กย 58 15:56:25
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่รณรงค์ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก 29 กย 58 15:45:12
   รณรงค์พ่นฝอยละอองตำบลหนองหมี ได้รับความอนุเคราะห์จาก สคร.7 และ นายก อ 03 กย 58 14:16:29
   ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและพ่นสารเคมีในเขตบ้านดอนตุ่น ตำบลส้มป่อย อำ 25 สค 58 22:14:25
   ตำบลส้มป่อยออกสอบสวนโรคไข้เลือดออกหมู่ 5 บ้านดอนตุ่น 25 สค 58 22:08:48
   ตำบลหนองแค ออกสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสูง 05 สค 58 06:23:02
   ตำบลหนองแค รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 15-24 ก.ค.58 27 กค 58 16:22:00
   ตำบลหว้านคำ อ.ราษีไศล รณรงค์ไข้เลือดออก 14 กค 58 11:14:45
   รพ.สต.เมืองแคน รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกบ้านแสง ม.๒ 06 กค 58 12:36:48
   รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหมีครับ 29 มิย 58 15:18:03
   ทีมควบคุมโรคตำบลหว้านคำออกรณรงค์ทำลายแหลางเพาะพันธ์ุยุงลายใส่ทรายอะเบท 29 มิย 58 10:58:17
   ตำบลด่านทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออกและเมอร์ส 24 มิย 58 13:33:40
   รพ.สต.บ้านกระเดา. ร่วม อบต. นายอำเภอ วางแผนและรณรงค์ 22 มิย 58 22:52:02
   รพ.สต.บ้านกระเดาร่วมกับอบต.ดู่ อ.ราษีไศล รณรงค์ป้องกนไข้เลือดออกปี58 22 มิย 58 22:43:50
   รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.เมืองแคน 20 มิย 58 13:54:22
   พ่นหมอกควันวัดบ้านบึงหมอก 19 มิย 58 15:46:52
   ร่วมด้วยช่วยกัน 19 มิย 58 15:45:35
   พ่นหมอกควัน 19 มิย 58 15:44:21
   พ่นหมอกควัน 19 มิย 58 15:42:42
   รพ.สต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล ดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 25 19 มิย 58 15:35:29
   ตำบลหว้านคำรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 19 มิย 58 13:01:41
   ตำบลหนองแค รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 19 มิย 58 11:54:15
   รพ.สต.โกทา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคไข้เลือดออกแก่นักเรียนโรงเรียนบ 19 มิย 58 11:59:42
   รพ.สต.ดู่ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 19 มิย 58 11:05:42
   ตำบลด่าน ร่วมเดินรณรงค์ให้ทุกคนร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก 18 มิย 58 15:59:54
   ตำบลหนองหมี รวมพลังหยุดยั้งโรคไข้เลือดออก 18 มิย 58 15:31:58
   นายอำเภอ ขอร่วมลุยกับตำบลหยุดยั้งไข้เลือดออกปี58 รพสต.บ้านกระเดา 18 มิย 58 12:33:09
   เตรียมพร้อมสู้ภัยไข้เลือดออกปี58 รพสต.กระเดา ตำบลดู่ 18 มิย 58 12:28:00
   ตำบลด่าน รณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 07 พค 57 14:54:08
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านกระเดา ตำบลดู่ 09 กย 56 09:47:49
   กิจกรรมรณรงค์ DHF ต.ส้มป่อย รอบสัปดาห์ 26-30 ส.ค.56 30 สค 56 11:26:32
   กิจกรรมรณรงค์ DHF ตำบลส้มป่อย 30 สค 56 11:18:10
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ส้มป่อย 30 สค 56 11:04:03
   การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสร้างปี่ 28 สค 56 10:40:44
   กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเครือข่ายสุขภาพตำบลสร 27 สค 56 09:40:19
   ตำบลด่าน ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 24 สค 56 14:55:56
   ภาพกิจกรรม รพ.สต.เมืองแคนรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ปี 20 สค 56 15:19:11
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแค 20 สค 56 13:58:33
   รณรงค์ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก ตำบลด่าน 2556 18 สค 56 11:15:58
   ตำบลด่านร่วมแรงร่วมใจ ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออก ปี 2556 16 สค 56 14:07:31
   ภาพกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก รพ.สต.จิกสังข์ทอง 16 สค 56 13:57:38
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ส้มป่อย 07 สค 56 15:49:16
   รพ.สต.โกทาสรุปผลสุ่มลูกน้ำยุงลายระยะเข้มข้น 05 สค 56 15:09:45
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค รพ.สต.หว้านคำ 02 สค 56 09:15:38
   Srrt. ตำบลดู่ ร่วมกับ รพ.สต. อบต. รร. ชุมชนตำบลดู่ เร่งควบคุมโรคไข้เลื 01 สค 56 11:17:03
   ผ้าเขียวป้องกันยุงลายวางไข่ ตำบลหนองแค 17 กค 56 15:23:28
   กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแค 14 กค 56 16:13:07
   เครื่อข่ายสุขภาพรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ (รพ.สต.บ้ 14 กค 56 15:30:27
   ภาคีเครือข่ายรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๕๖(รพ.สต.บ้านกระเดา ตำบลดู่ 14 กค 56 15:11:51
   ตำบลไผ่ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค มิถุนายน 56 10 กค 56 15:41:30
   ตำบลด่าน รณรงค์ป้องกันโรค 10 กรกฎาคม 2556 10 กค 56 15:19:11
    รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บัวหุ่ง ร่วมกับภาคีตำบลบัวหุ่ 10 กค 56 08:28:29
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลหนองแค 08 กค 56 22:42:43
   รณรงค์ ไข้เลือดออก รพ.สต.หนองหมี 17 - 21 มิ.ย 56 08 กค 56 14:06:10
   ตำบลด่าน รวมพลังต่อต้านโรคไข้เลือดออก 1 กรกฎาคม 2556 04 กค 56 14:42:43
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 02 กค 56 15:04:39

อุทุมพรพิสัย
   รพ.สต.โคกจาน อุทุมพรพิสัย จัดมหกรรมปั่นจักรยาน รณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออ 23 สค 60 07:05:47
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุทุมพรพิสัย 19 มิย 60 14:02:37
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุทุมพรพิสัย 19 มิย 60 13:36:48
   ภาพกิกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.อุทุมพรพิสัย 19 มิย 60 13:13:29
   ตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิิสัย ร่วมรณรงค์ช่วงวันโรคไข้เลือดออกอาเซียน 5-9 09 มิย 60 12:13:25
   ตำบลโคกจาน /อุทุมพรพิิสัย ร่วมรณรงค์ช่วงวันโรคไข้เลือดออกอาเซียน 1-15 28 มิย 59 14:35:44
   รพ.สต.บ้านหนองแคน ดำเนินกิจกรรมควบคุมกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 15 มิย 59 14:49:05
   กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทีมเครือข่ายตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพ 23 มี.ค 59 23:04:17
   กิจกรรม 3 เก็บ 3 โรคโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ร่วมกับเทศบาลอุทุมพรพิสัยและ 23 มี.ค 59 19:00:16
   กิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค รพ.สต.บ้านหนองแคน ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย 23 มี.ค 59 17:57:08
   โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกันรณรงค์ไข้เลือดออก ต 15 มี.ค 59 09:54:26
   ประชาคมหมู่บ้าน 06 ตค 58 13:21:27
   รพ.สต.ยางเอือด อ.อุทมพร Worom ไข้เลือดออก อย่างเข้มข้น 06 ตค 58 13:16:16
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ต.กำแพง อุุทมพรพิสัย 29 กย 58 15:36:45
    SRRT ต.สำโรง ออกควบคุม DHF 29 มิย 58 12:13:13
   รพ.สต.ยางเอือด ต.สำโร. อ.อุทุมพรพิสัย ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก 29 มิย 58 12:06:02
   รณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่าอำเภออุทุมพรพิสัย 27 มิย 58 17:40:38
   รายงานกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกและไวรัสโคโรน่า 27 มิย 58 17:39:15
   รายงานกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ไวรัสโคโรน่า อำเภออุทุมพรพิสัย 27 มิย 58 17:34:47
   ภาพประชาคมแนวทางการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ต.กำแพง 03 เม.ย 57 16:55:54
   ประชาคมแนวทางการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ต.กำแพง 03 เม.ย 57 16:52:10
   รพสต.ก้านเหลือง waroom ไข้เลือดออก 02 กย 56 20:36:10
   รพสต.ปะอาว waroom ไข้เลือดออก 02 กย 56 20:33:45
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภออุทุมพรพิสัย 11 สค 56 13:28:11
   นพ.ทนง วีระแสงพงษ์แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในการประชุมหัวหน้าส่วนเด 11 สค 56 13:09:40
   กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภออุทุมพรพิสัย 31 กค 56 10:25:22
   ประชุม waroom ไข้เลือดออกตำบลกำแพง 29 กค 56 16:00:01
   กิจกรรมการณณรงค์และการ warrom ไข้เลือดออก 29 กค 56 12:53:54
   หนังสือจากท่านนายอำเภอขอความร่วมมือถึงครัวเรือนในการร่วมมือควบคุมป้องก 18 กค 56 07:58:46
   อุทุมพรพิสัย จัดประชุมwarroom 01 กค 56 14:54:05
   ภาพกิจกรรม 28 มิย 56 10:12:58
   กิจกรรมวอรูม ไข้เลือดออก 27 มิย.56 28 มิย 56 10:12:00
   กิจกรรมวอรูม ไข้เลือดออก 27 มิย.56 28 มิย 56 09:46:40
   กิจกรรม 28 มิย 56 09:36:24
   รายชื่อผู้ร่วมวอรูม 28 มิย 56 09:34:25
   รายชื่อผู้ร่วมวอรูม 28 มิย 56 09:30:00
   วอรูม ไข้เลือดออก 28 มิย 56 08:59:50

บึงบูรพ์
   ออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย เขต รพ.สตงหนองคูใหญ่ อำเภอบึงบูรพ์ 23 มี.ค 61 11:00:46
   รณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคเลปโตสไปโรซิส 19 มี.ค 61 11:01:26
   กิจกรรมออกพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เขต รพ.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ 17 สค 60 14:19:01
   เวทีเสวนาการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ 29 กค 60 11:55:18
   รณรงค์กวดล้างลูกน้ำยุงลาย เขต รพ.สต.ม่วง อ.บึงบูรพ์ 19 กค 60 11:24:32
   รณรงค์กวดล้างลูกน้ำยุงลาย เขตรพ.สต.หนองคูใหญ่ อ.บึงบูรพ์ 19 กค 60 11:17:49
   ทีม SRRT ระดับอำเภอ ประชุมการเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่ 17 กค 60 13:25:51
   อ.บึงบูรพ์ ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำเดือน ก.ค.2560 17 กค 60 12:07:19
   บึงบูรพ์ รณรงค์ 3เก็บ 3 โรค 24 มี.ค 59 10:13:27
   คปสอ.บึงบูรพ์ ประชุม War room 26 กพ 59 11:57:10
   กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก วันที่ 6-7 ธันวาคม 2558 09 ธค 58 14:14:05
   ผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย เดือน กันยายน 2558 คปสอ.บึงบูรพ์ 29 กย 58 16:14:21
   ผลการสำรวจดัชนีความชุกลูกน้ำ เดือน สิงหาคม (รพ.สต.หนองคูใหญ่) 27 สค 56 15:33:18
   รพ.สต.ม่วงได้จัดทำวอร์รูมและอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเฝ้าระวังควบคุมป้อง 18 สค 56 11:54:57
   ผลงานการสำรวจ/เฝ้าระวัง ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รายสัปดาห์ รพ.สต.ม่วง 15 สค 56 19:11:16
   สรุป BI HI กรกฎาคม 2556 สัปดาห์รณรงค์ รพ.สต.หนองคูใหญ่ 08 สค 56 07:44:04
   ผลงานการเฝ้าระวังดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ม่วง ประจำเดือน ก.ค.25 01 สค 56 18:30:00
   กิจกรรเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ม่วง อ.บึงบูรพ์ 01 สค 56 16:30:44
   19 กค 56กิจกรรมควบคุมป้องกันไข้เลือดออก อำเภอบึงบูรพ์ 19 กค 56 13:50:29
   18 กค 56 กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก (หนองคู) 19 กค 56 06:58:58
   17 กค 56 กิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก 18 กค 56 20:24:47
   รพ.สต.หนองคูใหญ่ กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก 12 กค 2556 12 กค 56 15:30:37
   กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก 10 กค2556 10 กค 56 20:00:17
   กิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก 9 กค (หนองคูใหญ่) 10 กค 56 00:46:22
   รพ.สต.หนองคูใหญ่ กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 8กค2556 09 กค 56 21:36:51
   รพ.สต.ม่วง ประชุมคณะทำงานควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล 09 กค 56 17:47:07
   การรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ 09 กค 56 17:30:34
   กิจกรรมรณรงค์เชิงรุกกำจัดลูกน้ำและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ 09 กค 56 17:24:25
   กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวแก่ 09 กค 56 16:54:57
   กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (รพ.สต.หนองคูใหญ่) 05 กค 56 16:55:26
   อำเภอบึงบูรพ์จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 01:28:13
   รายงานการประชุมเร่งรัดควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 01:18:09
   อำเภอบึงบูรพ์จัดประชุมภาคีเครือข่าย(War Room ) 28 มิย 56 00:35:27

ห้วยทับทัน
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเดือน5/2561 16 พค 61 08:39:45
   ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 26 มิย 60 09:56:47
   รพ.สต.หนองสะมอน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 01 กค 59 13:52:37
   รพ.สต.หนองสะมอน รณรงค์ไข้เลือดออกด้วยนโยบาย3เก็บ3โรค 09 มิย 59 13:45:23
   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลอดออกตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน 01 ตค 58 11:36:52
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกรอบพิเศษ 5-6 ก.ย.58 29 กย 58 12:43:21
   สถานการณ์ไข้เลือดออกอำเภอห้วยทับทันสำหรับผู้บริหาร 29 พค 58 08:44:32
   เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการไข้เลือดออก(เร่งด่วน) 28 พค 58 12:41:59
   ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 พค 58 12:39:30
   ปฏิทินการปฏิบัติงาน กรณีเร่งด่วนเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 พค 58 12:37:26
   สรุปผลรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 4 ปี 2557 24 สค 57 10:18:02
   ท่านพ่อเมืองห้วยทับทัน ออกเยี่ยมบ้านเมืองหลวง 07 สค 57 11:44:43
   ประชุม อสม.ร่วมกับผู้นำชุมชน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไข้เลือดออก 07 สค 57 11:37:03
   ประกาศอำเภอห้วยทับทันให้ทุกวันศุกร์เป็นวันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 05 สค 57 09:05:49
   ภาพประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะไข้เลือดออก อ.ห้วยท 04 กย 56 13:12:44
   ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก อำเภอห้ 03 กย 56 11:30:54
   แผนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก อำเภอห้วยท 03 กย 56 11:29:39
   สรุปผลรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รอบที่ 4 วันที่ 11-19 สิงหาคม 2 29 สค 56 15:11:01
   คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก 28 สค 56 15:26:36
   สรุปผลและประมวลภาพการประชุมหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายปี2556 31 กค 56 12:38:43
   กำหนดการออกประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2556 อ.ห้วยทับทัน 04 กค 56 09:22:13
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 3 ปี 2556 27 มิย 56 12:46:43
   ประกาศวาระคนห้วยทับทัน 26 มิย 56 21:06:42
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่พิเศษก่อนเปิดเทอม ปี 25 26 มิย 56 19:47:50
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 2 ปี 2556 26 มิย 56 19:46:43
   สรุปผลการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบที่ 1 ปี 2556 26 มิย 56 19:43:38
   บันทึกผลรายงานประชุมWarroom2/2556 20 มิย 56 08:22:23

โนนคูณ
   ผลการออกสุ่มประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบ4 30 กค 56 21:45:19
   ผลการออกสุ่มลูกน้ำยุงลายรอบ 3 30 กค 56 21:33:06
   สถานการณ์ไข้เลือดออก 16 กค 56 13:31:29
   วาระการประชุมไข้เลือดออกครั้งที่สอง 28 มิย 56 00:57:08
   วาระการประชุมไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 28 มิย 56 00:29:50

ศรีรัตนะ
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกร่วมกับภาคีเครือข่าย อสม .ผู้นำชุมชน ประชาชน ว 26 กค 60 10:13:35
   "Warroom ไข้เลือดออก ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก อำเภอศรีรัตนะ วันที่ 1 26 กค 60 09:34:44
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก 10 มิย 59 11:58:21
   รณรงค์สัปดาห์ไข้เลือดออก 6 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2559 10 มิย 59 11:55:22
   รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 3 ร. 3 เก็บ อำเภอศรีรัตนะ 07 เม.ย 59 09:49:54
   รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 07 เม.ย 59 09:46:17
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกค่ะ 29 กย 58 16:55:25
   รายงานสุ่มลูกน้ำโรงพยาบาลศรีรัตนะ 29 กย 58 16:53:45
   รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 29 กย 58 16:51:56
   กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 16 กย 58 10:47:01
   กิจกรรมรณรงค์ค่ะ 15 กย 58 15:17:49
   กิจกรรมรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก 15 กย 58 15:16:34
   แจ้งงานควบคุมโรค และงานบุญปลอดหล้า ปลอดการพนันแก่ หน.ส่วน และกำนัน ผู้ 30 มิย 58 11:12:39
   ภาพกิจกรรมพิ่ม DHF 29 มิย 58 12:48:24
   ภาพกิจกรรม DHF เพิ่มเติม 29 มิย 58 12:44:13
   ภาพกิจกรรม DHF เพิ่มเติม 29 มิย 58 12:40:32
   ทีมหมอครอบครัว รพ.สต.ศรีสุข ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ ควบคุมโรคไข้เลือดออ 29 มิย 58 11:59:08
   แจ้งานเร่งัดควบคุมไข้เลือดออก 02 ตค 56 12:30:44
   โรคไข้เลือดออก 05 กย 56 10:09:48
   กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เดือนสิงหาคม56 23 สค 56 10:41:25
   ภาพการแจังสถานการณ์ไข้เือดออก. งานบุญปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปลอดควันบุห 22 สค 56 15:50:21
   แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก 22 สค 56 15:43:44
   งานไข้เลือดออก และงานบุญปลอดเหล้า ในที่ประชุม หน.ส่วนราชการอำเภอ และกำ 01 สค 56 17:47:07
   นายอำเภอศรีรัตนะ มอบให้ทีมสาธารณสุขประเมินลูกน้ำยุงลาย รอบ ๒/๒๕๕๖ 01 สค 56 16:56:24
   นายอำเภอศรีรัตนะ ออกคัดเลือกหมู่บ้านศรีรัตน์พัฒนาดีเด่นปี ๒๕๕๖ 30 กค 56 12:05:00
   รพ.ส.ศรีแก้ว รณรงค์รอบสอง 16 กค 56 12:58:02
   วาระการประชุม war room ไข้เลือดออก 16 กค 56 12:45:53
   คาีสุขภาพ รพ.สต.ศรีโนนงาม ร่วมกันรณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 13:16:04
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.ตูม รณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 13:11:44
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.บ้านเสื่องข้าว ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ 05 กค 56 12:19:29
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ รณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 12:16:25
   ภาคีสุขภาพ รพ.สต.พิงพวย รณรงค์ควบคุม DHF 05 กค 56 12:07:26
   อำเภอศรีรัตนะ จัดรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 03 กค 56 14:49:46
   ภาพกิจกรรม war room ระดับอำเภอ อ.ศรีรัตนะ 02 กค 56 12:01:01
   แจ้งวาระควบคุมโรคไข้เลือดออกในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีรัตนะ 01 กค 56 17:31:09
   รพ.สต.สะพุง 01 กค 56 17:28:35
   ผลงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของ รพ.สต.ศรีโนนงาม 01 กค 56 17:19:53
   รพ.สต.บ้านโคน ต.ศรีแก้ว ควบคุมโรคไข้เลือดออก 01 กค 56 17:16:57
   รพ.สต.ศรีสุข ตำบลสระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ 01 กค 56 17:14:14
   ภาคาเครือข่ายสุขภาพตำบลสะพุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก 01 กค 56 17:12:20
   คณะ นสค. ผญบ. และทีม อสม.รพ.สต.ศรีโนนงาม รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกในตำบล 01 กค 56 17:07:00
   นายอำเภอศรีรัตนะ มอบหมายให้ทีมสาธารณสุขเข้มข้นงาน DHF 01 กค 56 16:53:52
   ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก 28 มิย 56 15:31:55
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกรพสต.ตูม 28 มิย 56 15:28:56
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก 28 มิย 56 13:30:51
   นายอำเภอศรีรัตนะเร่งรัดควบคุมไข้เลือดออก 27 มิย 56 16:21:03

น้ำเกลี้ยง
   15 สค 60 สุ่มไขว้ครั้งที่ 9/60 15 สค 60 14:38:33
   สุ่มไขว้ครั้งที่ 8/60 31กค60 01 สค 60 09:28:32
   สุ่มไขว้ครั้งที่ 7/60 วันที่ 14กค60 14 กค 60 13:52:38
   15/5/60 จัดทีมสุ่มไขว้ลูกน้ำ 17 พค 60 13:31:39
   27/4/60 อำเภอน้ำเกลี้ยงออกสุ่มไขว้ 02 พค 60 13:33:42
   น้ำเกลี้ยงมอบใบเกียรติบัตรหมู่บ้านที่มีค่าHIไม่เกิน ๑๐ 02 พค 60 13:30:25
   รณรงค์ไข้เลือดออกรอบ3/59 11 กค 59 11:29:31
   25พค59SRRT อำเภอลงคุมเข้มหนองแวง 27 พค 59 09:18:23
   23-24 มีค อบรมซ่อมบำรุงเครื่องพ่น 28 มี.ค 59 13:46:40
   ประชุมเครือข่ายควบคุมโรคระดับอำเภอ โดยนายอำเภอนำ้เกลี้ยง 16 มี.ค 59 16:32:05
   สาธารณสุขอำเภอรับมอบทรายและน้ำยาพ่นหมอกควันจากนายกเขิน 16 มี.ค 59 16:26:20
   ผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำต9/58 29 กย 58 14:32:08
   ดำเนินกิจกรรมไข้เลือดออก 29 กย 58 10:55:47
   นายอำเภอประชุมเร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก 13 สค 58 10:51:42
   หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนร่วมรณรงค์DHF Lepto Rebie Mers 22 มิย 58 14:13:59
   น้ำเกลี้ยงจัด รณรงค์โรคไข้เลือดออก ฉี่หนู พิษสุนัขบ้าน และMERS 22 มิย 58 13:55:37
    ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 08 มิย 58 12:17:54
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก วัน อสม.ปี 2557 27 เม.ย 57 22:23:54
   รายงานกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออก อำเภอน้ำเกลี้ยง 05 กย 56 11:52:58
   รพ.สต.ละเอาะ / ตองปิด รณรงค์ไข้เลือดออก 30 กค 56 16:55:07
   ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.สังกัด สสอ.น้ำเกลี้ยง 30 กค 56 16:39:19
   รูปภาพกิจกรรมหลัง Warroom ครั้งที่ 3 / 2556 สสอ.น้ำเกลี้ยง 28 มิย 56 07:06:00
   วาระ War Room ไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 อำเภอน้ำเกลี้ยง 28 มิย 56 07:02:44

วังหิน
   ผลการประกวดหมูู่บ้าน ประจำเดือน มิย ๒๕๖๐ 19 มิย 60 10:11:22
   ผลการสุ่มประเมินความชุกลูกน้ำยุงลาย เดือน มิย ๒๕๖๐ 19 มิย 60 10:09:54
   ประมวลภาพกิจกรรมประชาคมตำบลดวนใหญ่ 12 เม.ย 59 10:04:53
   ประชาคมเทศบาลตำบลบุสูง 12 เม.ย 59 10:03:52
   ประชาคมตำบลวังหิน 12 เม.ย 59 10:02:55
   ประชาคมตำบลธาตุ 12 เม.ย 59 10:01:41
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบุสูง 29 มี.ค 59 15:31:26
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบ่อแก้ว 29 มี.ค 59 15:30:09
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลธาตุ 29 มี.ค 59 15:28:56
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีสำราญ ครั้งที่ ๒ 29 มี.ค 59 15:27:49
   ภาพกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคตำบลศรีสำราญ ครั้งที่ ๑ 29 มี.ค 59 15:25:51
   ภาพกิจกรรมวังหิน War room และรณรงค์ ๓ เก็บ ๓ โรค 29 กพ 59 11:13:14
   สรุปคะแนนรวมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 15 กย 58 10:49:17
   ผลการประกวดประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 15 กย 58 10:48:07
   ผลการประกวดประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 17 สค 58 13:26:00
   สรุปคะแนนผลการประกวด 17 สค 58 13:10:20
   สรุปผลการประกวดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 10 กค 58 10:28:20
   สรุปคะแนนผลการสุ่มฯประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 10 กค 58 10:26:42
   พิธีมอบรางวัลประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 02 กค 58 13:19:36
   พิธีมอบรางวัลประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 02 กค 58 13:17:48
   ผลการประกวดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 09 มิย 58 11:49:42
   ผลการประกวดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 09 มิย 58 11:35:14
   สรุปคะแนนการประกวดถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 13 พย 57 10:40:25
   ประมวลภาพการมอบรางวัลชนะเลิศประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 04 พย 57 10:29:26
   ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลชนะเลิศประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 13 ตค 57 10:10:27
   สรุปคะแนนถึงตุลาคม ๒๕๕๗ 13 ตค 57 10:09:26
   ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 08 กย 57 11:29:18
   คะแนนผลการประกวดถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 08 กย 57 11:21:47
   ผลการประกวดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 07 กค 57 14:36:50
   สรุปคะแนนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๕๗ 07 กค 57 14:35:38
   ผลการประกวดประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 18 มิย 57 12:51:10
   สรุปคะแนนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๗ 12 พค 57 10:07:00
   ผลการประกวดประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 12 พค 57 10:03:55
   คะแนนการสุ่มประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 10 เม.ย 57 09:27:49
   ประมวลภาพกิจกรรมการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 17 มี.ค 57 13:10:24
   คะแนนการสุ่มประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:09:44
   คะแนนการสุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:09:01
   คะแนนการสุ่มฯประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:08:17
   พิธีมอบรางวัลการประกวดประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 17 มี.ค 57 13:01:42
   แนวร่วม..อำเภอวังหิน 01 กย 56 21:57:31
    " ทริปนี้ BI ได้ 0 " 01 กย 56 10:21:47
   ควบคุมโรคที่โพนดวน 27 สค 56 18:58:20
   วานนี้ที่บุสูง 24 สค 56 16:16:47
   สคร.๗ & นคม.ภูสิงห์ ร่วมดำเนินการ 23 สค 56 13:20:56
   ข่าวประกาศแดนลำดวนเชิญชวนต้านภัยไข้เลือดออกตำบลดวนใหญ่ 23 สค 56 00:50:45
   ประมวลภาพกิจกรรมรับการประเมิน DHF จาก สคร ๗ ครับ 23 สค 56 00:26:52
   SRRT โพนยางสู้ๆ 22 สค 56 02:09:34
   สุ่มและรณรงค์ตำบลดวนใหญ่ 19 สค 56 14:11:59
   อบต.& รพ.สต. ดวนใหญ่ ใส่ใจโรงเรียน 14 สค 56 21:55:02
   กิจกรรมควบคุมลูกน้ำของ รร.เห็นอ้ม (รพ.สต.โพนยาง) 10 สค 56 05:28:38
   กิจกรรมของภาคีเครือข่าย รพ.สต.โพนยาง 10 สค 56 05:22:56
   ผลการประกวดหมู่บ้านลูกน้ำยุงลาย ปี ๒๕๕๖ 08 สค 56 16:03:59
   ประมวลภาพการสุ่มประจำเดือน กค ๕๖ 08 สค 56 11:42:38
   ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 06 สค 56 09:44:30
   ตำบลดวนใหญ่ ประกวดหมู่บ้านควบคุมไข้เลือดออก 03 สค 56 13:15:04
   แผนตามกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 30 กค 56 22:50:52
   ร่วมด้วยช่วยกัน อสม.โพนยาง 29 กค 56 10:29:17
   ภาพกิจกรรม X-Rayลูกน้ำโดยทีม อสม.โพนยาง 29 กค 56 10:22:54
   กิจกรรม X-Ray ลูกน้ำยุงลายโดย อสม.โพนยาง 29 กค 56 10:11:40
   กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตตำบลศรีสำราญ 28 กค 56 16:18:11
   กิจกรรม war room โรคไข้เลือดออกในเขตตำบลศรีสำราญ 24 กค 56 12:42:57
   ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 14 กค 56 16:43:57
   ตรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 14 กค 56 16:41:07
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตำบลบ่อแก้ว 14 กค 56 16:36:21
   อำเภอวังหินต้านภัยไข้เลือดออก 04 กค 56 13:28:40
   ภาพกิจกรรมการ War room ไข้เลือดออก หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย 04 กค 56 13:10:34
   รณรงค์ดวนใหญ่เชิงรุกบุกต้านไข้เลือดออก 04 กค 56 09:59:46
   นางนาก ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออก 02 กค 56 10:52:47
   ประมวลภาพกิจกรรมไข้เลือดออก 02 กค 56 10:10:40
   นางนาก..ร่วมรณรงค์ 29 มิย 56 00:11:35
   รณรงค์ระดับตำบล 29 มิย 56 00:06:02
   วิเคราะห์ DHF Median 2556อำเภอวังหิน 28 มิย 56 23:46:46
   รณรงค์ทุกรูปแบบ 28 มิย 56 23:46:42
   รายงานการ War room ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ เมย. ๕๖ 28 มิย 56 23:40:29
   ภาพกิจกรรมการสุ่มค่าดัชนีความชุกฯครั้งที่ ๑-๓ 28 มิย 56 23:19:54

ภูสิงห์
   รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.แซร์สเบาว์ 21 มี.ค 61 10:42:24
   big cleaning day อ.ภูสิงห์ 25 กย 60 11:58:50
   อสม.บ้านแซร์สะโบว์ รณรงค์ DHF 29 พค 60 15:07:53
   อสม.คูสี่แจ ควบคุม DHF 23 พค 60 17:07:50
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ช่วงเปิดภาคเรียน 23 พค 60 16:49:30
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ ประกวดบ้านปลอดลูกน้ำ ครั้งที่ 2/59 31 กค 59 09:42:28
   รณรงค์ไข้เลือดออก 3เก็บในโรงเรียนบ้านวนาสวรรค์27กค59 29 กค 59 07:38:09
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านนาตราว 15 มี.ค 59 12:40:42
   รณรงค์กิจกรรม5ส.3เก็บ รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา 11มีนาคม2559 12 มี.ค 59 20:23:20
   รณรงค์ 5 ส.3 เก็บ รพ.สต.บ้านแซรไปร 8 มีนาคม 59 08 มี.ค 59 12:23:56
   รณรงค์ไข้เลือดออกตามมาตรการ 5ส. 3ก. ต.ห้วยตามอญ 07 มี.ค 59 12:17:30
   ควบคุมไข้เลือดออก บ้านประเสริฐพัฒนา ตำบลละลม 07 มี.ค 59 11:44:33
   ควบคุมโรคไข้เลือออก ตำบลละลม 07 มี.ค 59 11:40:32
   รณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.แซรไปร 23 พย.58 24 พย 58 10:35:36
   รณรงค์เก็บภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จากชุมชน โดย รพ.สต.บ้านแซรไปร 06 พย 58 11:21:43
   รณรงค์เก็บภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจากชุมชน รพ.สต.บ้านแซรไปร 06 พย 58 11:18:20
   กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยตามอญ 4 พ.ย. 58 05 พย 58 16:46:18
   รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยตามอญ 05 พย 58 16:09:44
   กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยตามอญ 05 พย 58 15:56:34
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลห้วยตามอญ วันที่ 4 พย.2558 05 พย 58 15:49:59
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ รณรงค์ควบคุมDHF 15ส.ค.58 16 สค 58 12:56:54
   ภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ ภูสิงห์ 13 สค 58 15:03:46
   รณรงค์ไข้เลือดออก ในหมู่บ้าน ตำบลละลม 2558 13 สค 58 09:37:19
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2558(8 ส.ค.58) 11 สค 58 14:58:22
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก รอบที่ 5 เดือนสิงหา 19 สค 57 18:09:28
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลโคกตาล อ.ภูสิงห์ 27 กย 56 13:35:21
   ป้ายประชาสัมพันธ์ควบคุมไข้เลือดออก 05 กย 56 14:07:25
   มุมความรู้ไข้เลือดออก รพ.สต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ 04 กย 56 10:08:22
   ประชุม war room ไข้เลือดออกพื้นท่ีตำบลไพรพัฒนา 04 กย 56 09:50:27
   ออกตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานไข้เลือดออก 02 กย 56 10:07:54
   อำเภอภูสิงห์เร่งรัดการติดตั้งป้ายไวนิลป้องกันโรคไข้เลือดออก 02 กย 56 10:00:58
   ศูนย์อาชนะไข้เลือดออกอำเภอภูสิงห์ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 01 กย 56 11:16:31
   รพ.สต.ตะเคียนราม ควบคุมป้องกันโรค ม.1และม.3 27 สค 56 10:58:10
   รพ.สต.นกยูงทองรณรงค์ควบคุมลูกน้ำม.13 27 สค 56 10:49:44
   มุมไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านแซรไปร 13 สค 56 17:04:45
   ึ7สค56พ่นหมอกควันใน รร.แซร์สะโบว์ 07 สค 56 17:09:16
   7สค.56ดำเนินการควบคุมโรค โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์และอสม.บ้านคูสี่แจ 07 สค 56 12:17:47
   SRRTอำเภอภูสิงห์ควบคุมป้องกันตำบลโคกตาล,ตะเคียนราม 05 สค 56 08:59:19
   1ส.ค.56ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 1 โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์ 01 สค 56 12:25:52
   29ก.ค.56 ประเมินบ้านปลอดลูกน้ำ ครั้งที่4 โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์และอสม. 29 กค 56 14:03:37
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดย รพ.สต.แซร์สเบาว์ร่วมกับอสม. 28 กค 56 15:20:39
   รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลตะเคียนราม26ก.ค.56 26 กค 56 16:02:51
   26 ก.ค.2556 ควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.นาตราว อ.ภูสิงห์ 26 กค 56 13:58:14
   รพ.สต.แซร์สเบาว์ร่วมกับกับอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้ 26 กค 56 12:03:19
   19 ก.ค.2556 รพ.สต.โคกตาล พ่นหมอกควันที่โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอภูสิงห์ 19 กค 56 16:25:48
   12 ก.ค. 56กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกวันศุกร์ รพ.สต.บ้านนาตร 12 กค 56 12:32:48
   12 กค.56 รพ.สต.บ้านแซรไปร รณรงค์ให้ประชาชนใช้ผ้ามุ้งสีเขียวคลุมปากโอ่ง 12 กค 56 10:57:34
   อบรมการใช้และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน อำเภอภูสิงห์ 11 กค 56 13:27:57
   5 กค.56รณรงค์ ให้ชาวบ้านเก็บเศษภาชนะที่ขังน้ำมาเผา ที่รพ.สต.แซรไปร 11 กค 56 09:10:57
   5ก.ค.56รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา/SRRTภูสิงห์/นักเรียน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 08 กค 56 12:39:42
   รณรงค์ไข้เลือดออก 28มิย.56 รพ.สต.บ้านแซรไปร อ.ภูสิงห์ 01 กค 56 15:32:47
   ภาพกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกปี 2556 28 มิย 56 12:31:11
   พ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย 28 มิย 56 11:29:19
   วาระเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 09:23:02
   เยาวชนตำบลโคกตาลร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 09:18:57
   หัวหน้าส่วนราชการและอปท.ร่วมติดตามการดำเนินงาน อ.ส่งเสริมป้องกันควบคุม 28 มิย 56 08:54:36
   ทีมงานควบคุมโรคในระดับตำบลละลม สนธิกำลังในหมู่บ้านร่วมกันรณรงค์ทำลายแห 28 มิย 56 05:41:11
   อำเภอภูสิงห์ประสานความร่วมมือในระดับตำบล เร่งรัดควบคุมโรคไข้เลือดออก 28 มิย 56 05:30:37
   อ.ภูสิงห์ ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานอำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภั 27 มิย 56 16:26:40
   ประชุมเร่งรัดการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ครั้งที่ 27 มิย 56 16:24:32

เมืองจันทร์
   รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกอ.เมืองจันทร์ และ BI CI HI 28 กย 58 12:37:01
   รณรงค์ไข้เลือดออก 28 กย 58 11:46:19
   รณรงค์ไข้เลือดออก 28 กย 58 11:46:19
   รณรงค์ไข้เลือดออก 28 กย 58 11:46:19
   รณรงค์ไข้เลือดออก สุ่มประเมินไขว้ 11 สค 58 10:06:23
   war room ไข้เลือดออก 11 สค 58 10:03:30
   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบเข้มข้นครั้งที่ 2/2557อำเภอเมืองจ 06 สค 57 10:42:20
   ภาพกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2556 17 กค 56 17:52:33
   บันทึกการประชุม War room 01 กค 56 09:29:43
   ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 29 มิย 56 15:50:02

เบญจลักษ์
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน รอบที่ 3 01 มิย 59 21:00:47
   รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายช่วงเปิดเทอม 26 พค 59 07:10:25
   มหกรรมรณรงค์โครงการ 3 เก็บ 3 โรค บวก 5ส 25 มี.ค 59 15:32:17
   รณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค เบญจลักษ์ 14 มี.ค 59 12:24:04
   warroom ไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ 14 มี.ค 59 11:10:28
   ผลสุ่มลูกน้ำ 29 กย 58 20:16:48
   รณรงค์และwarroom เบญจลักษ์ 28 กย 58 17:28:23
   warroom 4 โรคอำเภอเบญจลักษ์ 25 มิย 58 09:47:10
   รณรงค์ไข้เลือดออก 22 มิย 58 13:18:58
   สรุปผลการสุ่่มลูกน้ำโครงการตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ตำบลหนองฮาง ปี 20 สค 57 10:12:48
   ภาพกิจกรรมตำบลไข้เลือดออกดีเด่นตำบลหนองฮาง ปี๒๕๕๗ ครั้งที่ 2 ระหว่างวั 15 สค 57 06:39:24
   ผลการสุ่มลูกน้ำยุงลายตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ปี2557 31 กค 57 11:13:12
   ภาพกิจกรรมตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ปี 2557 30 กค 57 09:18:25
   ตำบลจัดการไข้เลือดออกดีเด่น ตำบลหนองฮาง ปี ๒๕๕๗ 28 กค 57 16:19:28
   ค่า BI สัปดาห์ที่ 5 ตามมาตรการ ๔๕ วันกำจัดยุงลายให้ซิ้นซาก 07 ตค 56 11:26:13
   ค่า BI สัปดาห์ที่ 3-4 มาตรการ ๔๕ วัน กำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 01 ตค 56 10:17:22
   ค่า BI สัปดาห์ที่ 2 มารตการ ๔๕ วันกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 18 กย 56 11:44:16
   ค่า BI สัปดาห์ที่1 มาตรการ ๔๕ วันกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 12 กย 56 09:13:06
   มาตรการ ๔๕ วัน กำจัดยุงลายให้สิ้นซาก 10 กย 56 19:25:18
   Big Clening Day 06 สค 56 12:16:23
   ประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ทุกแห่งทั้ง 26 โรงเรียน ในวันที่ 31 ก. 31 กค 56 13:44:33
   ภาพกิจกรรมเปิดงาน"ยุทธการต้านภัยไข้เลือดออก 222" 03 กค 56 13:11:49
   Big cleaning Day 28 มิย 56 11:59:15
   เบญจลักษ์ประกาศใช้ ยุทธการต้านไข้เลือดออก " 222 " (2 วัน 2 สัปดาห์ 2 เ 28 มิย 56 11:37:23
   warroomไข้เลือดออกเบญจลักษ์ครั้งที่3/2556 28 มิย 56 11:27:09

พยุห์
   รณรงค์ไข้เลือดออก รพ.สต.โพธิ์ศรี 04 ตค 60 16:19:13
   รณรงค์โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชุมชนมีความสุข 17 สค 60 16:01:27
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลตำแย 16 สค 60 14:36:46
   ภาคีร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 10 สค 60 17:40:43
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลพรหมสวัสดิ์ 02 สค 60 14:20:28
   ประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ต.พยุห์ 27 มิย 60 13:11:50
   รณรงค์ไข้เลือดออกตำบลพยุห์ 15 มิย 60 22:32:15
   รณรงค์ไข้เลือดออกเทศบาลตำบลพยุห์ 15 มิย 60 22:19:11
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ตำบลโนนเพ็ก รอบที่3/2559 15 มิย 59 19:06:23
   รณรงค์ไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2559 08 มิย 59 11:16:19
   ภาพกิจกรรมการรณงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 29 กย 58 14:37:02
   สถานการณ์ไข้เลือดออกอำเภอพยุห์ 28 กย 58 15:00:28
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก วันที่ 2 รพ.สต.โพธิ์ศรีและโนนสว่าง 23 มิย 58 13:17:19
   ภาพรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอพยุห์ เดือน มิถุนายน 2558 22 มิย 58 16:07:54
   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก 27 สค 56 12:26:56
   ภาพรณรงค์ไข้เลือดออกอำเภอพยุห์ 19 กค 56 11:41:30
   ภาพนายอำเภอพยุห์ลงพื้นที่ 04 กค 56 14:53:12
   นายอำเภอพยุห์ลงพื้นที่ 03 กค 56 13:34:51
   เร่งรัดการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก รอบที่ ๓ 01 กค 56 17:07:42
   ประกาศ งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ 28 มิย 56 10:20:33
   ประมวลภาพกิจกรรม 28 มิย 56 10:18:08
   การประชุม War room สสอ.พยุห์ ล่าสุด 28 มิย 56 10:07:32
   รณรงค์ไข้เลือดออก พยุห์ 28 มิย 56 09:33:40

โพธิ์ศรีสุวรรณ
   กิจกรรม Big cleaning day 12 กันยายน 2560 ป้องกันไข้เลือดออก อ.โพธิ์ศรี 17 กย 60 09:26:24
   นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอรรถพล อรรคบุตร ได้ให้เกียรติจับฉลากสุ่มลูกน 04 กค 60 11:45:24
   อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ รณรงค์ไข้เลือดออก รอบ 3/2560 22 มิย 60 22:20:30
   รพ.สต.ผือ ร่วมกับเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออ 06 มี.ค 59 22:08:03
   รพ.สต.ผือ ร่วมกับเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออ 06 มี.ค 59 22:04:11
   รพ.สต.ผือ ร่วมกับเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออ 06 มี.ค 59 22:00:49
   war room ไข้เลือดออกโพธิ์ศรีุวรรณ โดยนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 03 มี.ค 59 11:11:47
   รพ.สต.หนองแปน รณรงค์สัปดาห์ป้องกันไข้เลือดออก1/2559 09 ธค 58 16:34:22
   รพ.สต.โนนหนองหว้า รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก และปรับปรุงสภาพแวดล้อม รอ 01 ธค 58 17:48:29
   ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ รับประเมินตำบลจัดการไข้เลือดออก 26 สค 58 10:48:53
   รพ.สต.โนนหนองหว้า รณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเนื่ 12 สค 58 15:29:57
   รพ.สต.เสียว ออกรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ 4/2558 12 สค 58 15:23:35
   pcu รพ.โพธิ์ศรี ออกรณรงค์ไข้เลอดออกงวด ๔/๒๕๕๘ ส.ค.๕๘ 12 สค 58 15:24:49
   รณรงค์ไข้เลือดออก ส.ค.58 รพ.สต.หนองม้า 12 สค 58 15:21:47
   War Room ไข้เลือดออก สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 06 สค 58 11:54:45
   สุ่มประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ำยุงลาย 29 กค 58 11:30:52
   war room ไข้เลืดออกเมืองจันทร์ 29 กค 58 10:51:10
   รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกเศบาลตำบลโดด ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 08 กค 57 13:45:37
   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลาเดิด 05 กย 56 11:20:07
   วันประกาศดีเดย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 22 สค 56 16:42:32
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกตำบลเสียว 16 กค 56 14:16:07
   ภาพกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 01 กค 56 11:14:39
   ภาพกิจกรรม ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 01 กค 56 11:05:06
   ภาพกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก พ.ค.-มิถุนายน 2556 27 มิย 56 17:13:56

ศิลาลาด
   ออเจ้าศิลาลาด..รณรงค์ลูกน้ำยุงลายเจ้าค่ะ 10 เม.ย 61 11:07:45
   ออเจ้ากำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมกัน.รับวันสงกรานต์ 10 เม.ย 61 10:34:04
   วันนี้ฤกษ์ดี SRRT SILALAD ออกสุ่มลูกน้ำยุงลาย 26 กพ 61 10:26:00
   ศิลาลาดพร้อมมาก สุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายรอบที่ 5/2560 17 ตค 60 09:58:58
   จนท.รพ.สต.กุง ร่วมกับพี่น้อง อสม.พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย 27 กย 60 10:48:41
   สำรวจลูกน้ำยุงลาย 4.0 เพื่อป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 22 สค 60 09:37:01
   เข้มข้น เข้มแข็ง กับภารกิจกำจัดลูกน้ำยุงลาย 05 กค 60 11:49:50
   Confederate Sila Lad Dengue prevention 08 พค 60 15:27:35
   สุ่มลูกน้ำยุงลายรอบที่ 4/60 SRRT SILALAD 08 พค 60 11:56:41
   รณรงค์ไข้เลือดออก วัน อสม.แห่งชาติ 23 มี.ค 60 11:05:53
   ธงเขียวนี้ ไม่มีลูกน้ำยุงลาย 28 กพ 60 10:26:49
   ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล SRRT SILALAD 22 พย 59 10:10:20
   โรงพยาบาลศิลาลาด หน้าหนาวนี้จะไม่มีลูกน้ำยุงลาย 09 พย 59 13:38:38
   โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คป.สอ.ศิลาลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 28 ตค 59 09:59:42
   มาตรการ 3-3-1-5-14 บ้านมะหลี่หมู่ที่ 7 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด 11 ตค 59 16:35:57
   มาตรการ 3-3-1-5-14 บ้านมะหลี่หมู่ที่ 12 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด 11 ตค 59 16:31:28
   โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้พิการ 29 กย 59 17:07:43
    พัฒนาศักยภาพ อสค.อ. ศิลาลาด โดยนายประดิษฐ์ ไชยสังข์ สสอ.ศิลาลาด 24 สค 59 13:01:31
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายต้านไข้เลือดออกป้องกันลูกน้ำยุงลาย อ.ศิล 23 สค 59 18:16:27
   อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 23 สค 59 10:30:39
   รพ.ศิลาลาด รณรงค์ไข้เลือดออก เทิดพระเกียรติวันแม่ 3 09 สค 59 15:10:51
   รพ.ศิลาลาด รณรงค์ไข้เลือดออก เทิดพระเกียรติวันแม่ 2 09 สค 59 15:10:12
   รพ.ศิลาลาด รณรงค์ไข้เลือดออก เทิดพระเกียรติวันแม่ 1 09 สค 59 15:07:31
   รณรงค์ป้องโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองบัวดง 01 สค 59 14:16:10
   รพ.ศิลาลาดกล่าวไว้ "เสียใจด้วยนะยุงลาย ที่ไม่มีไข้เลือดออก" 14 กค 59 09:59:42
   รพ.ศิลาลาด ไม่มีลูกน้ำ ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก 08 กค 59 10:34:29
   รพ.ศิลาลาดรณรงค์เข้มข้น จริงจังตามมาตรการ 5 ป.1 ข. 15 มิย 59 10:55:42
   รณรงค์ ๓ เก็บป้องกัน ๓ โรค รพ.ศิลาลาด 15 มิย 59 10:53:49
   คป.สอ.ศิลาลาด จัดประชุม อสม. ตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก แ 21 เม.ย 59 08:35:22
   รพ.ศิลาลาดประชุม Warroom และรณรงค์ ๓ เก็บ ๓ โรค 08 มี.ค 59 14:54:30
   ผลการสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายอำเภอศิลาลาด ปี 2559 รอบที่1 03 มี.ค 59 12:49:19
   รพ.ศิลาลาดรณรงค์ใหญ่ไข้เลือดออกรอบที่ 5 ประจำปี 59 03 มี.ค 59 12:35:59
   รพ.ศิลาลาดรณรงค์ไข้เลือดออก 9 หมู่บ้านปี 59 20 มค 59 09:45:29
   รพ.ศิลาลาด+อสม.ออกสุ่ม BI 9 หมู่บ้านปี 59 07 มค 59 11:25:30
    รพ.ศิลาลาด+อบต.สุ่ม BI+พ่นหมอกควันปี 59 07 มค 59 11:21:45
   รพ.ศิลาลาดร่วมกับ อสม. 9 หมู่บ้านออกสุ่ม BI, HI, CI 23 พย 58 10:38:58
   รพ.ศิลาลาด+อบต.+อสม.สุ่ม BI บ้านเกิ้งหมู่ 6 13 ตค 58 11:44:59
   รพ.ศิลาลาดร่วมกับ อบต.สุ่ม BI+พ่นหมอกควันหมู่ 14 13 ตค 58 11:42:26
   รพ.ศิลาลาดร่วมกับ อบต.กุงสำรวจ BI+พ่นหมอกควัน 01 กย 58 09:49:15
   รพ.ศิลาลาดออกสุ่มลูกน้ำยุงลายบ้านแต้หมู่ 3 และ 14 17 กค 58 19:01:10
   รพ.ศิลาลาดออกสุ่มลูกน้ำยุงลายบ้านมะหลี่หมู่7 และ 12 17 กค 58 18:57:54
    รพ.ศิลาลาด ออกสุ่มลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านนาดี หมู่ 9 08 กค 58 11:50:53
   รณรงค์ไข้เลือดออก 03 เม.ย 57 15:51:32
   ทีมตามล่าลูกน้ำ 06 กย 56 10:21:41
   กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกรพ.สต.เดื่อ 26 กค 56 11:56:27
   ผลการซุ่มลูกน้ำ ศิลาลาด รอบเข้มข้น 24 กค 56 13:17:08
   กิจกรรม war room ศิลาลาด 24 กค 56 10:43:25
   ภาพกิจกรรมศิลาลาด 15 กค 56 08:52:58
   กิจกรรม warroom ศิลาลด 12 กค 56 12:52:33
   warroom ศิลาลาดครั้งที่๒ 12 กค 56 12:48:01
   ภาพการณรงค์DHF ศิลาลาด 09 กค 56 13:11:18
   รณรงค์รพ.สต.สงยางศิลาลาด 09 กค 56 11:40:39
   รณรงค์ไข้เลือดออกศิลาลาด 08 กค 56 08:43:23
   ภาพ ศิลาลาด 28 มิย 56 10:54:02
   ภาพการประชุม war room ศิลาลาด 28 มิย 56 10:25:22
   สรุปประชุม Warroom ไข้เลือดออกศิลาลาด 27 มิย 56 09:19:54