กันทรลักษ์

   แผนการรณรงค์ฯ ไข้เลือดออก รพ.สต.ด่านกลาง
 งานควบคุมโรค สสอ.กันทรลักษ์  เวลา 2013-09-03 11:29:42

 

 

 

รพ.สต.ด่านกลาง ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ร่วมกับหน่วยงายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการรณรงค์ไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ


 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 1236 Kb   เข้าดู 370   ดาวน์โหลด1210

กลับหน้าหลัก