0

ตรวจทั้งหมด (ครั้ง)

More info

0

พบเชื้อ

More info

0

เพศชาย

More info

0

เพศหญิง

More info

ยอดผู้ป่วย รายงานวันนี้

ที่ อำเภอ จำนวน
01 เมืองศรีสะเกษ
02 ยางชุมน้อย
03 กันทรารมย์
04 กันทรลักษ์
05 ขุขันธ์
06 ไพรบึง
07 ปรางค์กู่
08 ขุนหาญ
09 ราษีไศล
10 อุทุมพรพิสัย
11 บึงบูรพ์
12 ห้วยทับทัน
13 โนนคูณ
14 ศรีรัตนะ
15 น้ำเกลี้ยง
16 วังหิน
17 ภูสิงห์
18 เมืองจันทร์
19 เบญจลักษ์
20 พยุห์
21 โพธิ์ศรีสุวรรณ
22 ศิลาลาด
ยอดรวม 0