ระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)
ระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)
                             

เข้าสู่ระบบ

Username
Password

 

 

 


งานระบาดวิทยา กล่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์/โทรสาร 045-615972 || E-mail ; cdcsisaket@yahoo.com || cdcsisaket@hotmail.com